Buzet_Pinguente
Izvor: buzet.hr
ZGRADOnačelnik.hr
OSUNČAJMO HRVATSKU

BUZET - sufinancira se izrada projektne dokumentacije energetske obnove

Grad Buzet (Pinguente) raspisao je javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije energetske obnove višestambenih zgrada na području u sklopu javnog poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada' u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Poziv je otvoren do 17. kolovoza 2022. godine.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava tj. subvencije može ostvariti upravitelj nekretnine u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade i/ili predstavnik stanara stambene zgrade za račun suvlasnika višestambene zgrade koja se nalazi na području grada Buzeta.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 66 posto ukupne korisne površine koristi se za stanovanje
 • ima 3 ili više stambenih ili poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalne uporabne cjeline
 • njome upravlja upravitelj zgrade
 • nema više od 25 posto nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano

Korisnici sredstava

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je upravitelj nekretnine u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade i/ili predstavnik stanara stambene zgrade.

Upravitelj nekretnine je Zakonom o energetskoj učinkovitosti u članku 4. stavku 2. točki 72. definiran kao fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade/građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora.

Pravo na sufinanciranje sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i na račun suvlasnika višestambenih zgrade koji su u svojstvu krajnjih korisnika, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske ako se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku
 • da dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu

Opravdani troškovi

Provoditelj će subvencionirati troškove izrade projektne dokumentacije koja uključuje sljedeće mjere:

 • izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat višestambene zgrade
 • glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji  i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Visina subvencije i broj korisnika

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 90.000 kuna, a osiguran je kroz sredstva Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu.

Opravdani troškovi bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do:

 • 15 posto ukupnih opravdanih troškova za svaki pojedini prihvatljiv trošak

Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Grada Buzeta.

Sufinanciranje će se odobravati do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2022. godinu, po principu pravovremene prijave sa potpunom dokumentacijom, s time da prednost ostvaruje podnositelj prijave čija je prijava pristigla ranije. Grad Buzet zadržava pravo povećati iznos osiguranih sredstava za predmetne subvencije.

Rok i način prijave

Prijava na javni poziv se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja:

 • Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet
  • uz naznaku: Ne otvaraj – prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Poziv je otvoren od 03. kolovoza 2022. do 17. kolovoza 2022. godine.

Prijave se mogu podnijeti osobno putem Pisarnice Grada Buzeta do 15h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

Ostale informacije

Cijeli javni poziv i pripadajuća dokumentacija je dostupna na web stranicama grada Buzeta.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!