Grad Rijeka
Izvor: IvanVuksa / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
NATJEČAJ

Država nudi zakup 16 poslovnih prostora na području Rijeke

Prije podnošenja ponuda, svi zainteresirani mogu pogledati prostore 7. i 8. veljače 2023. prema rasporedu objavljenom u Javnom pozivu.

Državne nekretnine objavile su Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora na području Grada Rijeke. 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

 • 17. 2. 2023. do 12:00 sati,
  • na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, na dan 17. 2. 2023. u 13:30 sati.

Informacije o natječaju:

 • radnim danom od 9:00 do 11:00 sati, na brojeve telefona: 01/6346-312 i 01/2079-260

Poslovni prostori koji se daju u zakup pretežno se nalaze u trećoj gradskoj zoni i početna im je zakupnina 4 eura/m2, a po dva poslovna prostora mogu se zakupiti u prvoj i drugoj zoni grada Rijeke.

U prvoj zoni riječ je o lokalu veličine 11 m2 s početnom cijenom zakupa od 12 eura/m2, a smješten je u nizu lokala uz riječki Mrtvi kanal, odnosno nekadašnje staro korito Rječine.

Drugi prostor koji se daje u zakup u prvoj zoni s istom početnom zakupninom veličine je 133 m2 i nalazi se na adresi Janeza Trdine 9A, nedaleko Trga svete Barbare i udaljen svega 100-ak metara od riječkog Korza.

Dva poslovna prostora koja se u zakup daju u drugoj gradskoj zoni na istoj su lokaciji, Školjić 7B i 7D, jedan je ulični, drugi dvorišni, oba su veličine 70-ak m2 i početna im je mjesečna zakupnina 6 eura/m2.

S obzirom na to da najbolji ponuditelji na javnom natječaju prostore zakupljuju u viđenom stanju, prije podnošenja ponuda svi zainteresirani mogu ih pogledati 7. i 8. veljače 2023. prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću.

Dokumentacija i informacije

Koraci od javnog natječaja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora

 1. Donošenje odluke o davanju poslovnih prostora u zakup od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na temelju prijedloga trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 2. Raspisivanje natječaja i objava poslovnih prostora za zakup na internetskim stranicama Društva, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Hrvatske gospodarske komore i oglasa u dnevnom tisku u obliku Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup
 3. Organizacija razgledavanja poslovnih prostora prema predviđenom rasporedu objavljenom u javnom pozivu
 4. Po završetku natječaja javno otvaranje zaprimljenih ponuda u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, odnosno u skladu s navedenim u javnom pozivu
 5. Povjerenstvo za provođenje postupka javnog otvaranja ponuda za zakup poslovnih prostora valorizira i pregledava ponude te potpisuje Zapisnik s otvaranja ponuda
 6. Objava rezultata natječaja na internetskoj stranici Društva i Ministarstva
 7. Poziv ponuditelju koji se pozvao na pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnoga prostora sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (rok za očitovanje je pet dana od poziva)
 8. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
 9. Obavijest ponuditeljima o izboru najpovoljnije ponude te povrat jamčevine u roku određenim javnim pozivom
 10. Poziv najpovoljnijem ponuditelju na uplatu beskamatnog pologa (odnosno preostale razlike između jamčevine i beskamatnog pologa) za osiguranje plaćanja po ugovoru
 11. Izrada ugovora o zakupu poslovnog prostora potpisanoga od strane zakupodavca i dostava istoga javnom bilježniku
 12. Poziv javnog bilježnika najpovoljnijem ponuditelju radi pristupanja postupku sklapanja ugovora o zakupu poslovnoga prostora
 13. Primopredaja poslovnog prostora – prostor se predaje u viđenom stanju (po dogovoru s djelatnikom trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o.)

Najčešći razlozi zbog kojih je ponuda ocijenjena kao nevaljana:

 • nepotpuna dokumentacija
 • ponuditelj nije uplatio točan iznos jamčevine
 • ponuditelj prilaže dokumentaciju iz sudskog/obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koja je starija od 3 mjeseca
 • ponuditelj je dužnik s osnove javnih davanja ili s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
 • ponuditelj nije dostavio odgovarajuću potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja
 • ponuditelj nije uvezao i numerirao ponudu prema uvjetima javnog poziva

Sretno!