Dubrovnik
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
JAVNI POZIV

Dubrovnik sufinancira obnovu tradicionalne stolarije

Grad Dubrovnik objavio je javni poziv za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu.

Potpore će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinanciranje obnove stolarije (prozori i persijane/škure) na stambenim objektima u povijesnoj jezgri Grada kroz dvije mjere:

Mjera 1. Održavanje postojeće stolarije, što podrazumijeva sufinanciranje ukupnih troškova sa 70 posto, ali ne više od 1.000 eura s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 30 posto snose sami Prijavitelji.

Mjera 2. Zamjena postojeće stolarije, za sufinanciranje ukupnih troškova s 50 posto, ali ne više od 2.500 eura s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 50 posto snose sami Prijavitelji.

Bespovratna sredstva za sufinanciranje osigurava Grad Dubrovnik u ukupnom iznosu od 30.000 eura, dok je Investitor dužan ishoditi posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje za radove održavanja i zamjene postojeće stolarije kod Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Vanjsku stolariju potrebno je izvesti od drva, uz poštovanje svih tradicionalnih detalja izvedbe, s mogućnošću prilagodbe radi osiguranja energetske učinkovitosti građevine.

Potpora se može odobriti samo za stambene objekte koji se koriste za potrebe stanovanja, ne i za one koji se iznajmljuju u turističke ili neke druge svrhe, a svi ostali uvjeti te popis potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva.

Rok za prijavu traje zaključno do 11. listopada 2024. godine do 12 sati. Sva dokumentacija podnosi se u PDF formatu i to na e-mail adresu stolarija@dubrovnik.hr ili se predaje neposredno u pisarnicu Grada Dubrovnika.

Program je izrađen u skladu sa smjernicama Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a.

Sve ostale detalje ovog Javnog poziva možete pronaći na internetskim stranicama Grada Dubrovnika.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.