Istraga
Izvor: PIRO4D / Pixabay
OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA

ENERGETSKA OBNOVA - Može li zgrada (i kako) dobiti novac unaprijed?

Na društvenim mrežama smo naišli na neke informacije oko energetske obnove zgrada i mogućnosti dobivanja novca unaprijed. Provjerili smo te informacije te dobili uvid u to kako će zgrade dobivati novac u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Te informacije glase:

 • zgrada može dobiti do 85 posto bespovratnih sredstava iz EU fondova za energetsku obnovu
 • novac se isplaćuje odmah po potpisu ugovora o sufinanciranju, odnosno prije početka radova. Stoga, udio zgrade sufinanciranja je neznatan u odnosu na ono što će dobiti.
 • dobije se predujam, a onda za svaku privremenu situaciju se po ispostavljenom računu izvođača radova zatraži isplata dijela sredstava od Fonda (FZOEU, op.ur.)
 • krajem godine ide natječaj za energetsku obnovu kuća, a na proljeće za zgrade. Uvjet za uspješnu prijavu je izrađen Glavni projekt, a njegova izrada traje od 3-5 mjeseci pa bi se trebali čim prije početi pripremati.
 • donesen je Program do 2030. uz koji se svake godine dodjeljuje 300 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada

S obzirom na to da ZGRADOnačelnik.hr prati sve informacije vezane za energetsku obnovu zgrada i kuća u Hrvatskoj, gore navedene smo provjerili u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo državne uprave nadležno za

 • inicijativu 6. Obnova zgrada
  • odnosno investiciju C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada (NT)

Riječ je o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) 'Energetska obnova višestambenih zgrada' objavljenog u okviru investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada NPOO, a u skladu s definiranim Uputama za prijavitelje, Ministarstvo skreće pozornost kako Korisnik (uspješni prijavitelj s kojim je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Ugovor, dakle riječ je o zgradi op.ur) ima pravo:

 • podnijeti zahtjev za predujmom višekratno
  • koji iznosi najviše 20 posto od odobrenih bespovratnih sredstava u projektu

Mogućnost, iznosi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za plaćanje predujma određeni su Ugovorom. 

Iz Ministarstva kažu da višekratno podnošenje Zahtjeva za predujmom znači da Korisnik ukupni predujam od maksimalno 20 posto vrijednosti odobrenih bespovratnih sredstava na koji prema Ugovoru sklopljenom u okviru spomenutog Poziva ima pravo, može potraživati u više navrata, to jest ne treba cjelokupni iznos predujma potraživati jednokratno.

U skladu s točkom 2.6. Ugovora, nakon što se Korisniku odobri i isplati predujam, do trenutka poravnavanja iznosa isplaćenog predujma s nastalim troškovima, Korisnik izdatke može potraživati samo putem metode nadoknade.

Predujam se opravdava u prvim zahtjevima za nadoknadu sredstava, a najkasnije do završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava. Dinamiku (iznos i vremenski raspored) opravdavanja predujma Korisnik dogovara s PT-om.

Dodatno, ovdje je potrebno razlikovati pojam:

 • predujma iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od
 • predujma koji Korisnik eventualno isplaćuje izvođaču radova sukladno Ugovoru o izvođenju radova,

jer oni nisu povezani.

Ispostavljanje računa između izvođača radova i Korisnika je u ovom slučaju definirano Ugovorom sklopljenim između izvođača i naručitelja radova, koji je ujedno i Korisnik bespovratnih sredstava.

Uz Zahtjev za predujmom Korisnik je dužan priložiti:

 • presliku pisane prijave početka građenja predane nadležnom tijelu graditeljstva sukladno članku 131. Zakona o gradnji 
 • potpisani Ugovor o izvođenju radova
 • jamstvo za uredno izvršenje Ugovora o izvođenju radova

Dvije metode isplate

Nadalje, Korisnik podnosi zahtjeve za nadoknadom sredstava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u svojstvu Provedbenog tijela (PT) u rokovima utvrđenim Ugovorom.

Pri tome, Korisnik može potraživati troškove u skladu s

 • 'metodom nadoknade'
  • postupak potraživanja plaćenih troškova
 • 'metodom plaćanja'
  • postupak potraživanja neplaćenih troškova

Koraci

'Metoda nadoknade' podrazumijeva:

 1. trošak je nastao
 2. Korisnik je platio nastale troškove u cijelosti
 3. Korisnik provjerava prihvatljivost troškova i podnosi zahtjev za nadoknadom sredstava FZOEU (PT), s dokazom o uplati
 4. Fond provjerava troškove 
 5. Fond donosi zaključak o njihovu odobravanju

Ako ih odobri:

 • Fond provodi daljnje potrebne radnje s ciljem isplate Korisniku te NT-u dostavlja zahtjev za plaćanje temeljem čega se vrši isplata sredstava Korisniku (osim ako navedeni trošak već nije pokriven isplaćenim predujmom)

'Metoda plaćanja' podrazumijeva:

 1. trošak je nastao
 2. Korisnik provjerava prihvatljivost troškova i podnosi zahtjev za nadoknadom sredstava Fondu (PT-u)
 3. Fond (PT) provjerava troškove i donosi zaključak o njihovu privremenom odobravanju
 4. ako ih privremeno odobri, Fond provodi daljnje potrebne radnje s ciljem isplate Korisniku te NT-u dostavlja zahtjev za plaćanje temeljem čega se vrši isplata sredstava Korisniku
 5. Korisnik potom plaća nastale troškove u cijelosti
 6. Korisnik Fondu (PT-u) podnosi dokaze o plaćanju
 7. Fond (PT) provjerava dokaze o plaćanju
 8. Fond donosi zaključak o odobravanju troškova

Korisnik ima pravo izabrati hoće li zahtjevom za nadoknadom sredstava potraživati izdatke po metodi nadoknade, metodi plaćanja ili kombinacijom navedenih metoda.

U završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava po završetku provedbe projekta, kojeg Korisnik Fondu (PT-u) mora dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta, moguće je potraživati troškove isključivo putem metode nadoknade.

Ako je Korisniku odobrena isplata predujma, do trenutka poravnavanja iznosa isplaćenog predujma s nastalim troškovima, Korisnik izdatke može potraživati putem metode nadoknade. To znači da Korisnik (zgrada) mora platiti sve troškove i dobije povrat novca. 

Predujam se opravdava u prvim zahtjevima za nadoknadu sredstava, a najkasnije do završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava. Dinamiku (iznos i vremenski raspored) opravdavanja predujma Korisnik dogovara s Fondom (PT-om).

Financijska konstrukcija

Dodatno, Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora, uključujući sredstva Unije) osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga

U sklopu projektnog prijedloga Prijavitelj je obvezan dostaviti izjavu o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja kojom potvrđuje da će osigurati sredstva za financiranje navedenih troškova. Uz navedeno, kod planiranja financijske konstrukcije projektnog prijedloga, Prijavitelj treba uzeti u obzir i troškove koji eventualno privremeno ili trajno mogu postati neprihvatljivi zbog sumnji na nepravilnosti i utvrđenih nepravilnosti, kao i voditi računa o rokovima koje ima prema izvođačima i rokovima za isplatu sredstava od strane NT-a.

Dakle, da rezimiramo informacije s početka teksta:

 • zgrada može dobiti do 85 posto bespovratnih sredstava iz EU fondova za energetsku obnovu
  • 'EU fondovi' još nisu definirani, odnosno nije definirana struktura omotnice. Jedini do sada objavljeni Javni poziv za energetsku obnovu zgrada financirao se iz NPOO, takvog poziva više neće biti
 • novac se isplaćuje odmah po potpisu ugovora o sufinanciranju, odnosno prije početka radova. Stoga, udio zgrade sufinanciranja je neznatan u odnosu na ono što će dobiti. 
  • Iz Ministarstva su objasnili da se predujam ne plaća po defaultu, moraju biti zadovoljeni određeni kriteriji i mora se predati zahtjev
 • dobije se predujam, a onda za svaku privremenu situaciju se po ispostavljenom računu izvođača radova zatraži isplata dijela sredstava od Fonda (FZOEU, op.ur.)
  • predujam može iznositi najviše 20 posto ukupno odobrenih bespovratnih sredstava u projektu. Ako se dobije predujam, ostatak radova se mora platiti pa se dobije povrat
 • krajem godine ide natječaj za energetsku obnovu kuća, a na proljeće za zgrade. Uvjet za uspješnu prijavu je izrađen Glavni projekt, a njegova izrada traje od 3-5 mjeseci pa bi se trebali čim prije početi pripremati.
  • Da, na jesen će se objaviti javni poziv za energetsku obnovu kuća, ali oštećenih u potresu. Za zgrade (neoštećene u potresu) nema nikakvih najava o objavi javnoga poziva. 
 • donesen je Program do 2030. uz koji se svake godine dodjeljuje 300 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada
  • Da, Program je uistinu donesen, no spomenutih 300 milijuna kuna odnosilo se isključivo na Javni poziv iz NPOO-a. Za sada, neće biti Javnih poziva svake godine kojima će biti alokacija 300 milijuna kuna. 

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!