OIE
Izvor: torstensimon / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
ENERGETSKA OBNOVA

FZOEU objavio Javni poziv poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Ukupna vrijednost poziva je 95 milijuna kuna. 

Dugoočekivani Javni poziv je objavljen. 

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Predmet Poziva je dodjela za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama. 

 • Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati
 • Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj
 • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj

Predmet OVOG Poziva nije sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljske kuće oštećene u potresu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Sustavi koji se mogu ugraditi

 • Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode 
 • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
 • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 • Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samoopskrbu), u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95 milijuna kuna

Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), , odnosno:

 • do 80 posto opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
 • do 60 posto opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
 • do 40 posto opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Podnošenje zahtjeva

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte ili osobno na adresu Fonda:

 • Radnička cesta 80
 • 10000 Zagreb

Temeljni obrasci

Opravdani troškovi (klikni)

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.
.
Troškovi mjera su opravdani ako zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detalje ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac. Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja: 

Obvezna dokumentacija (klikni)

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike
 3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena
 4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće
 5. Važeći energetski certifikat obiteljske kuće
 6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 8. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22)
 9. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Izjavu prijavitelja (Prilog 3. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
  • a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu
  • b) da su osigurana vlastita sredstva za provedbu Projekta

Uvjeti isplate novca

Fond će korisniku isplatiti sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda, koja mora sadržavati:

 1. Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Fonda)
 2. Račun(e) izvođača radova s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama
 3. Dokaz o plaćanju računa iz točke 2. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz)
 4. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond, u tri (3) primjerka, sklapa se isključivo ukoliko korisnik račun(e) iz točke 2. nije isplatio u cijelosti uz obveznu dostavu dokaza o plaćanju vlastitog učešća definiran točkom 3. Iznose potraživanja u ugovor upisuje Fond, temeljem računa i dokaza o plaćanju
 5. Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme)
 6. Fotodokumentaciju novog sustava nakon provedbe Projekta
 7. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u)

U slučaju sufinanciranja mjera M1., M2. i/ili M3., zahtjev dodatno mora sadržavati:

 • Završno izvješće nadzornog inženjera, za sustave nazivne snage ≥ 30 kW
 • Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme), za sustave nazivne snage < 30 kW
 • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava16

U slučaju sufinanciranja mjere M4., zahtjev dodatno mora sadržavati:

 • Izjavu izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid)
 • Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), za sustave u mrežnom radu
 • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

Fond pridržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije u svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za isplatu sredstava.

Sretno!

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!