kuća, krov, solarni paneli
Izvor: https://pixabay.com/
GRAD KRIŽEVCI

Grad Križevci - sufinancira se uklanjanje ruševnih objekata i pripremu dokumentacije za 'solare'

Grad Križevci raspisao je dva javna poziva za sufinanciranje - uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata i za pripreme projektne dokumentacije vezane za izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Prvi je otvoren do iskorištenja sredstava, a drugi do 1. srpnja 2021.

  • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje uklanjanja zapuštenih ruševnih objekata na području Grada Križevaca za 2021.

Sufinancira se pravnim i fizičkim osobama uklanjanje zapuštenih ruševnih objekata koji, uslijed oštećenja ili dotrajalosti, predstavljaju opasnost ljudima i drugoj imovini ili tako zapušteni narušavaju vizuru grada, tj. dijela grada u kojem se nalaze.

Javni poziv bit će otvoren tijekom 2021., odnosno do iscrpljenja proračunske stavke.  Otvaranje i pregledavanje zahtjeva za sufinanciranje bit će zadnji tjedan svakog mjeseca.

Sufinanciranje od strane Grada iznosi 15.000 kuna po objektu.

Javni poziv i ostali detalji mogu se vidjeti ovdje.


  • Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Sufinanciranje se odnosi na postojeće obiteljske kuće, a što bi bila zgrada koja je:

  • zakonita tj. izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti), odnosno koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  • u kojoj je vise od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  • koja ima najviše tri stambene jedinice,

Predmet Poziva nisu:

  • zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • obiteljske kuće - koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno), odnosno kojima je suvlasnik pravna osoba
  • postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. 

Grad će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 80 posto, ali ne više od 4.000 kuna po prijavi, za opravdane troškove.

Raspoloživa sredstava Grada po Pozivu iznose 150.000 kuna.

Rok - javni poziv je otvoren do 1. srpnja 2021., odnosno do iskorištavanja sredstava.

Opravdani troškovi su:

  • projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu, spremna za izgradnju elektrane
  • trošak pripreme ostale dokumentacije za prijavu na ovaj natječaj, odnosno trošak konzultantskih usluga ukoliko takav postoji nastali tokom 2021. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Javni poziv i ostali detalji dostupni su ovdje.