Vrlika POS stanovi
Izvor: vrlika.hr
POS

Grad Vrlika - kako do POS stanova

Grad Vrlika u Splitsko-dalmatinskoj županiji raspisao je javni poziv za za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) radi utvrđivanja liste reda prvenstva. Prijave se mogu poslati do 30. rujna 2022.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Vrlike, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji. Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Vrlike imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Vrlike na adresi:

  • Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika
  • radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ili
  • na web stranici Grada Vrlike.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici do zaključno 30. rujna 2022. godine na adresu:

  • GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika
  • uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa)

Cijeli javni poziv i pripadajuće izjave možete pronaći na web stranici Grada Vrlike.

Bodovanje i uvrštavanje na listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrlike od 30. svibnja 2018.godine.

Prijedlog liste reda prvenstva, kao i konačna lista, objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Vrlike.

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.