prozori, zid
Izvor: Martin Harry / Pixabay
RASPRODAJA

HZMO prodaje nekretnine u svom vlasništvu diljem Hrvatske

HZMO je na svojim web stranicama objavio Jasni natječaj za prodaju stanova, a u ponudi su nekretnine u Splitu, Labinu, Belom Manastiru, Osijeku, Glogovcu, Virovitici, Gospiću i Otočcu. Ako ste zainteresirani, požurite s ponudama jer je natječaj otvoren do 9. rujna.

Stanovi se prodaju prema zatečenom stanju 'viđeno – kupljeno'. Stanovi za koje je naznačeno da su u izvanknjižnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u posjedu su prodavatelja, ali nisu u zemljišnim knjigama upisani kao njegovo vlasništvo, što ne utječe na pravo vlasnika da raspolaže sa svojom nekretninom.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kupcima će predati stan u posjed i dati svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže za stan, međutim dužnost kupca je upisati stan u zemljišne knjige. Za nekretnine u kojima je isključena električna energija (privremeno ili trajno), kupac je dužan provesti potrebne radnje i snositi troškove njezinog ponovnog priključenja.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu koja iznosi deset posto početne cijene stana, u korist državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vratit će jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Natječaj je otvoren do 9. rujna 2022., a ponude će se otvarati 15. rujna 2022. u 10 sati, u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Zagreb, A. Mihanovića 3, II. kat, dvorana A). Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ponuditelji osobno ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Sve potrebne dokumente i obrasce možete pronaći na web stranicama HZMO-a.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.