kupnja stana
Izvor: Dražen Žigić/Freepik
ZGRADOnačelnik.hr
JAVNI POZIV

Istarska županija pomaže deficitarnom kadru u kupnji ili izgradnji "krova nad glavom"

Istarska županija objavila je Javni poziv za dodjelu jednokratnih naknada za kupnju prvog stana ili kupnju odnosno izgradnju kuće.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb poziva radnike zaposlene u ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, a koji su proglašeni deficitarnim kadrom, da se prijave na financijsku podršku Istarske županije u obliku dodjele jednokratne naknade za kupnju prvog stana ili kupnju odnosno izgradnju kuće. To se odnosi na zaposlene u:

 • Istarskim domovima zdravlja 
 • Istarskim ljekarnama 
 • Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije 
 • Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije 
 • Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
 • Domu za starije osobe Novigrad
 • Domu za starije osobe Raša
 • Domu za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj 
 • Domu za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 310.000 eura, a Istarska županija ovim Javnim pozivom dodjeljuje 10 jednokratnih naknada u neto iznosu od 20.000 eura.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 5. lipnja.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti radnici zaposleni u navedenim ustanovama koji zadovoljavaju kumulativno sljedeće uvjete:

 • odlukom upravnog vijeća ustanove u kojoj su zaposleni utvrđeno je da je njihova struka deficitarna
 • imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • radnik i članovi njegova kućanstva nisu u posljednje tri godine do dana podnošenja prijave u vlasništvu imali nekretninu za stanovanje na području Istarske županije
 • mlađi su od 45 godina
 • u 2023./2024. godini radnik ni njegov supružnik (odnosi se na bračnu, izvanbračnu zajednicu, formalno i neformalno životno partnerstvo, sukladno posebnim propisima) nemaju pisanu opomenu ili upozorenje poslodavca zbog kršenja obveza iz radnog odnosa.

Obavezna dokumentacija:

 1. Obrazac prijave ispunjen i potpisan 
 2. Preslik ugovora o radu na neodređeno vrijeme
 3. Preslik osobne iskaznice
 4. Potpisana izjava, kojom radnik potvrđuje da on i članovi njegova kućanstva u posljednje tri godine do dana podnošenja prijave nisu imali nekretninu za stanovanje na području Istarske županije 
 5. Potvrda/e poslodavca kojom se dokazuje da radnik ni njegov supružnik u 2023./2024. godini nisu dobili pisanu opomenu/upozorenje poslodavca zbog kršenja obveza iz radnog odnosa (napomena: odnosi se samo ako je poslodavac bila ustanova iz članka 1. Programa mjera)
 6. Potvrda poslodavca o radnom stažu ostvarenom na poslovima deficitarnog kadra (u kojoj će biti naznačeno točno vrijeme početka i kraja rada na poslovima deficitarnog kadra).

Sve ostale detalje ovog Javnog poziva možete pronaći na mrežnim stranicama Istarske županije.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.