sunčane elektrane, solarni paneli
Izvor: Maria Godfrida from Pixabay
U SURADNJI SA ZEZ-om

Ivanić-Grad: Nova prilika za sufinanciranje sunčane elektrane i energetsku obnovu

Još u srpnju je Ivanić-Grad krenuo u misiju upogonjavanja Grada čistom energijom iz sunca, čime se želi doprinijeti značajnim uštedama na mjesečnom računu za struju građana, smanjenju ugljičnih emisija i održivom razvoju grada. Međutim, priča je dobila nastavak. Cijela kampanja ima i simpatičan naziv 'Ivanić-Grad, uključi se u sunce'.

Ta misija obuhvaća sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane. Naime, Ivanić-Grad i Zelena energetska zadruga (ZEZ) pozvaju građane Ivanić-Grada da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Ovaj je poziv otvoren do iskorištenja sredstava ili do kraja 2021. godine. 

No ova cijela priča dobila je još jedan bonus – nedavno objavljeni Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

To znači da će uspješno ocijenjene prijave ostvariti:

  • sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane, kojim će on za nositelja prijave iznositi 1.500 kuna, dok se tržišna vrijednost glavnog projekta sunčane elektrane kreće između tri i pet tisuća kuna
  • punu podršku u prijavi na natječaj za sufinanciranje sunčane elektrane FZOEU
    • administrativnu podršku
    • podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme

Trošak realizacije sunčane elektrane građani imaju priliku umanjiti prijavom na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a svi Ivanćani koji se prijave na ovaj poziv Grada i ZEZ-a za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane, dobit će i stručnu podršku Zelene energetske zadruge u prijavi na trenutno otvoren javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća FZOEU.

Budući da prijave na Javni poziv FZOEU-a počinju 14. listopada i s obzirom na to da je interes uvijek jako velik i da se dostupna sredstva potroše vrlo brzo, u ZEZ-u preporučuju da svi zainteresirani budu spremni za prijavu u trenutku otvaranja Javnog poziva, što zahtijeva pripremu dokumentacije već danas.

Uspješnom prijavom na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća FZOEU-a može se ostvariti do 40 posto sufinanciranja realizacije sunčane elektrane na području Ivanić-Grada. Građani Ivanića time dobivaju priliku značajno smanjiti trošak realizacije, odnosno razdoblje povrata ulaganja u sunčanu elektranu, koje obično traje od 8 do 10 godina.

Sve uvjete i potrebnu dokumentaciju za Javni poziv Ivanić-Grada i ZEZ-a možete pogledati ovdje.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.