Lobor
Izvor: lobor.hr
ZGRADOnačelnik.hr
DEMOGRAFSKE MJERE

Jedna općina u Krapinsko-zagorskoj županiji rješava stambeno pitanje mladih

Općina Lobor u Krapinsko-zagorskoj županiji raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini. Rok za dostavu zahtjeva je do 30. rujna 2022.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u skladu s uvjetima utvrđenim u Odluci o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Lobor i u ovom Javnom pozivu, u cilju demografske obnove smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području općine Lobor.

Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Lobor:

  • MJERA 1. - Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50 posto prihvatljivih troškova,  a najviše do 30.000 kuna
  • MJERA 2. - Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana u iznosu do 50 posto kupoprodajne cijene, a najviše do 30.000 kuna
  • MJERA 3. - Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, odnosno u maksimalnom iznosu do 550  kuna mjesečno za maksimalno 5 godina otplate kredita
  • MJERA 4. - Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50 posto prihvatljivih troškova, a maksimalno u visini do 20.000 kuna

Prihvatljivi korisnici mjera su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.

Mladom obitelji u smislu Odluke, smatra se podnositelj zahtjeva zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim partnerom i djecom, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 40 godina na dan raspisivanja ovog Javnog poziva te da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom/rekonstrukcijom vlastitog objekta.

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.

Prihvatljivi korisnici mjera su fizičke osobe, državljani RH kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području općine Lobor s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom stana ili obiteljske kuće, odnosno gradnjom ili rekonstrukcijom obiteljske kuće na području općine Lobor. Samci nisu prihvatljivi korisnici mjera.

Rok za dostavu zahtjeva je do 30. rujna 2022. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva iznosi 100.000 kuna. Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva, jednokratna su po korisniku i kućanstvu/stambenom objektu i ne mogu se kombinirati s drugim mjerama. Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava po ovom Javnom pozivu samo za jednu mjeru.

Cijeli javni poziv i pripadajući dokumentaciju možete preuzeti na web stranicama Općine Lobor.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.