Grad Pula
Izvor: martinatripold / Pixabay
POS gradnja

Kako do POS stanova u Puli

Grad Pula raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Pule-Pola radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Poziv je otvoren do 15. listopada 2022.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Pule-Pola, lokacija k.č. br. 1813/12 i 1813/13, k.o. Pula, sukladno Zakonu.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Pule-Pola imaju građani – državljani Republike Hrvatske koji na dan objave Javnog poziva imaju prebivalište na području Grada Pule-Pola i čije prebivalište na području Grada Pule-Pola, neovisno o periodu njegovog stjecanja, iznosi najmanje jednu godinu ako podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, te nemaju i nikada nisu imali na području bivše SO Pula (danas Gradovi Pula i Vodnjan, Općine Medulin, Ližnjan, Barban, Svetvinčenat i Fažana) u vlasništvu stan, kuću ili kakvu drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja.

Cijeli javni poziv i zahtjev za kupnju stana koji se podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Pule-Pola ili neposredno u pisarnici Grada Pule na adresi Pula, Polanijev prolaz 2, radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) za 1 osobu do 44 m² NKP-a jednosoban stan
b) za 2 osobe do 55 m² NKP-a jednoipolsoban stan
c) za 3 osobe do 67 m² NKP-a dvosoban stan
d) za 4 osobe do 76 m² NKP-a dvoipolsoban stan
e) za 5 osoba do 85 m² NKP-a trosoban stan
f) za 6 i više osoba do 100 m² NKP-a troipolsobni stan

NKP = Neto korisna površina stana

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi određenih mjerila iz javnog poziva.

Zahtjevi za kupnju stana s potrebnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni najkasnije do zaključno 15. listopada 2022. godine, na adresu 52100 Pula, Polanijev prolaz 2, s naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM POS – NE OTVARAJ“.

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.