Općina Brodski Stupnik
Izvor: brodski-stupnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
DEMOGRAFSKE MJERE

Kako do rješavanja stambenog pitanja u Brodskom Stupniku

Općina Brodski Stupnik raspisala je Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu, odnosno do 15. prosinca 2022.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  • Mjera 1.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Brodski Stupnik
    • Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt nakon raspisivanja Javnog poziva, odnosno moguće je prihvatiti i troškove nastale do raspisivanja javnog poziva u toj godini kao i troškove iz prethodne godine ako nisu iskorišteni u toj godini, može ostvariti pomoć za kupnju tog građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na ime subvencije kupoprodajne cijene do iznosa od 50 posto, a maksimalno do iznosa od 20.000 kuna i to na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora.
  • Mjera 1.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor Korisnici mjera su mlade obitelji
    • Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri, u kalendarskoj godini, odobrava se u visini 50 posto prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje, troškova priključka radi priključivanja na infrastrukturu, a maksimalno u visini do 10.000 kuna.

Mladom obitelji u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje, da li stjecanjem vlasništva nad nekretninom i to po prvi put ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta kao i priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Cijeli javni poziv i sva dokumentacija mogu se preuzeti na stranicama Općine Brodski Stupnik.

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz Programa a po ovom Javnom pozivu, podnosi se do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu, odnosno do 15. prosinca 2022. godine te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u:

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

  • Općina Brodski Stupnik, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.