Azbestni krov
Izvor: Grad Kastav
Kastav bez azbesta

Kastav sufinancira preuzimanje i zbrinjavanje azbesta

Grad Kastav u sklopu projekta 'Kastav bez azbesta' sufinancira provedbu Programa preuzimanja i zbrinjavanja azbeslnog krovnog pokrova sa zgrada. Prijave na Javni poziv mogu se predati do 28. listopada 2022. godine.

Pravo na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova može ostvariti fizička osoba, vlasnik/suvlasnik zgrade koja se nalazi na području Grada Kastva.

Pod zgradom podrazumijeva se zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari izgrađene temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji.

Podnositelj prijave može biti isključivo punoljetna, fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik zgrade na kojem će se izvršiti zamjena krovnog pokrova koji sadrži azbest.

Podnositelj prijave ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Gradu Kastvu, po bilo kojoj osnovi, a provjera će se izvršiti uvidom u službene evidencije Grada Kastva.

Grad Kastav je u proračunu za 2022. godinu osigurao sredstva u ukupnom iznosu od 35.000 kuna s PDV-om, namijenjenih za sufinanciranje ovog Programa.

Prijava na Javni poziv podnosi se u pisanom obliku i predaje na jedan od sljedećih načina:

  • preporučena pošiljka s povratnicom
  • neposredno u pisarnicu Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi: "Javni poziv - KASTAV BEZ AZBESTA".

Uz Prijavni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju s ispunjenim obrascima i prilozima.

Javni poziv, prijavni obrazac i ostali detalji mogu se pronaći na stranicama Grada Kastava.

Prijave na Javni poziv mogu se predati zaključno do 28. listopada 2022. godine.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.