Koprivničko-križevačka županija
Izvor: kckzz.hr
ODRŽIVA KUĆANSTVA

Koprivničko-križevačka županija nastavlja sufinancirati korištenje obnovljivih izvora energije

Koprivničko-križevačke županija raspisala je javni natječaj za dodjelu sredstava fizičkim osobama za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u mrežnom radu (FNE) na postojeće obiteljske kuće koje su energetskog razreda minimalno D ili boljeg. Prijave na natječaj se zaprimaju do 05. svibnja 2023. godine.

Postojeća obiteljska kuća iz natječaja je zgrada:

 • koja je zakonita: Izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenom ili posebnom zakonu izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti), koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
 • ukojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka o prijavi ili energetskog certifikata).

Predmet Javnog natječaja nisu:

 • zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • obiteljske kuće:
  • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije, odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno)
  • u kojima je suvlasnik pravna osoba
 • oostojeće fotonaponske elektrane koje se dograđuju/proširuju.

Pravo na sredstva Koprivničko-križevačke županije sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju uvjete iz natječaja objavljenom na stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Sredstva

Koprivničko-križevačka županija će dodjeljivati sredstva donacije do 50 posto, ali ne više od 2.660 €. Raspoloživa sredstva po ovom Natječaju iznose 93.100,00 €.

Županija će dodjeljivati sredstva donacije do iskorištenja raspoloživih sredstava, a pravo na korištenje sredstava donacije ostvarit će Korisnici s najvećim brojem bodova ostvarenih prema propisanim kriterijima. Za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi energetski certifikat.

Za obiteljske kuće koji imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 31. prosinca 2013. godine nije potrebno izrađivati novi, ako na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata. Trošak provedbe energetskog pregleda te izrada izvješća i energetskih certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj. PDV je prihvatljiv trošak.

Opravdani troškovi

 • ppravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove FNE, nastali nakon objave ovog Javnog natječaja, što se dokazuje datumima izdavanja računa za nabavu i ugradnju jedne nove FNE
 • fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15 posto, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanja obračunskog mjernog mjesta FNE u mrežnom radu, u tekstu: OMM)
 • pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, postolja, ...)
 • glavni elektrotehnički projekt.

Način i rok prijave

Prijave na ovaj Natječaj podnose se putem aplikacije za javne pozive koja je dostupna na internet stranici Koprivničko-križevačke županije i to do 05. svibnja 2023. godine do 24:00 sata.
Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, na način i u obliku koji su ovdje opisani, smatrati će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Dodatne informacije

Cijeli javni poziv s pripadajućoj dokumentacijom i linkovima možete pronaći na stranicama županije, a dodatne informacije možete dobiti:

a) na telefon 048/658-233, ili
b) slanjem upita na e-adresu: radovan.list@kckzz.hr

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!