Korčula
Izvor: https://unsplash.com/
NOVI STANOVI

Korčula raspisala javni poziv za kupnju POS stanova

Raspisan je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Korčule, a radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Poziv je otvoren do 19. travnja 2021.

Za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule određeno je građevinsko zemljište u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija” označeno kao čest. zem. 4589/7 k.o. Žrnovo, u vlasništvu Grada Korčule i to na dijelu navedene čest. zem. definiranim prostornim cjelinama 3 i 6 u Urbanističkom planu uređenja “Ekonomija”.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Korčule imaju:

  • građani – državljani Republike Hrvatske
  • koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe stanovanja
  • ili nemaju u vlasništvu odgovarajući stan, kuću ili drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja
  • nemaju dugovanja prema Gradu Korčuli

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu magdalena.borcic@korcula.hr ili na telefon 020/446-155.

Poziv je otvoren do 19. travnja 2021.

Javni poziv i pripadajuću dokomentaciju možete pronaći ovdje.