Krapina
Izvor: krapina.hr
ZGRADOnačelnik.hr
DEMOGRAFSKE MJERE

Krapina rješava stambeno pitanje mladih

Grad Krapina raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji. Prijave su otvorene do 31. listopada 2022.

Krapina je raspisala ovaj Javni poziv s ciljem demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Grada.

Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine:

  • MJERA 1. - Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 35.000 kn
  • MJERA 2. - Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće / stana u iznosu do 50 posto kupoprodajne cijene, a najviše do 35.000 kn
  • MJERA 3. - Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite odnosno u maksimalnom iznosu do 750 kn mjesečno za maksimalno 5 godina otplate kredita
  • MJERA 4. - Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50 posto prihvatljivih troškova, a maksimalno u visini 20.000 kn

Prihvatljivi korisnici mjera su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.

Mladom obitelji u smislu Odluke smatra se podnositelj zahtjeva zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim partnerom i djecom, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 40 godina na dan raspisivanja ovog poziva te da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom / rekonstrukcijom vlastitog objekta.

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.

Prihvatljivi korisnici mjera su fizičke osobe, državljani RH kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području grada Krapine s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom stana ili obiteljske kuće odnosno gradnjom ili rekonstrukcijom obiteljske kuće na području grada Krapine.

Samci nisu prihvatljivi korisnici mjera.

Cijeli javni poziv s pripadajućom dokumentacijom možete pronaći na web stranici Grada Krapine.

Rok za dostavu zahtjeva je do 31. listopada 2022. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva iznosi 455.000 kn. 

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva jednokratna su po korisniku i kućanstvu / stambenom objektu i ne mogu se kombinirati s drugim mjerama. Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava po ovom Javnom pozivu samo za jednu mjeru.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.