dokumenti, fasickl
Izvor: Anete Lusina, Pexels
ENERGETSKA OBNOVA

Krapinsko-zagorska županija sufinancira izradu izvješća za energetsku obnovu

Krapinsko-zagorska županija raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće s ciljem prijave na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sredstva se dodjeljuju do 31. prosinca 2021.

Sredstva se dodijeljuju fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko- zagorske županije s ciljem prijave na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i to za:

 • A) javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
 • B) javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Prihvatljivi korisnici sredstava su fizičke osobe – građani koji:

 • imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije
 • kreiraju i podnesu FZOEU prijavu za dodjelu sredstava FZOEU
  • za A) energetsku obnovu obiteljske kuće i/ili
  • B) korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Uvjeti prihvatljivosti

 • opravdani su troškovi za izradu izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće nastali nakon 01. siječnja 2021., što se dokazuje datumom izdavanja računa za navedenu uslugu

Podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje treba dostaviti dokaz o prijavi na pozive FZOEU za:

 • A) energetsku obnovu obiteljske kuće i/ili
 • B) korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Sredstva Županije

Županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva za pokriće opravdanih troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće:
- do 100 posto, ali ne više od 2.500 kuna s PDV-om

Raspoloživa sredstva Županije iznose 100.000 kuna.

Županija će dodjeljivati sredstva do njihova iskorištenja ili do kraja 2021., ovisno o tome što prije nastupi te objaviti na mrežnoj stranici Županije www.kzz.hr obavijesti o:

 • privremenom zatvaranju Poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava
 • ponovnom otvaranju Poziva, bude li potrebno i
 • zatvaranju Poziva, ako Županija raspoloživa sredstva dodijeli prije kraja 2021. godine.

Podnošenje prijave

 • Zahtjevi za sufinanciranje podnose se na popunjenim službenim obrascima s utvrđenom obveznom dokumentacijom koja se prilaže uz Zahtjev za sufinanciranje
 • Zahtjev za sufinanciranje s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:
  • KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina
  • s naznakom za JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće -NE OTVARATI-

Prijave se mogu podnositi od dana objave Poziva do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome što prije nastupi.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:

 • na INFO broj telefona: 049/658-550
 • slanjem upita na e-adresu: info@regea.org

Cijeli javni poziv, što treba sve prijava sadržavati kao i zahtjeve možete pronaći ovdje.

Sve javne pozive, natječaje i projekte koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti OVDJE.