solarni paneli
Izvor: pasja1000, Pixabay
OIE

Križevci sufinanciraju izgradnju sunčane elektrane

Križevci su rapisali javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2021.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Križevaca  fizičkim osobama građanima za izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u mrežnom radu (FNE) na postojeće obiteljske kuće.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

 • koja je zakonita:
  • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena 
  • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
 • u kojoj je vise od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja ima najviše tri stambene jedinice

Predmet Poziva nisu:

 • zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • obiteljske kuće:
  • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno)
  • kojima je suvlasnik pravna osoba i
 • postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju

CILJ POZIVA

Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

SREDSTVA GRADA

Grad će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 40 posto, ali ne više od 20.000 kn kuna po prijavi, za opravdane troškove.
Raspoloživa sredstava Grada po Pozivu iznose 270.000 kn.

ROK

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. listopada 2021. godine.

OPRAVDANI TROŠKOVI
Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove FNE, nastali tokom 2021. godine, sukladno glavnom projektu, a što se dokazuje datumima izdavanja računa:

 • fotonaponski paneli (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 17 posto i njihovi nosači
 • pretvarači (inverteri)
 • akumulatori električne energije
 • oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i
 • ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta FNE u mrežnom radu, OMM..)
 • pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme - prodori, betoniranje postolja, itd.)
 • opremanje obračunskog mjernog mjesta za FNE u mrežnom radu (račun HEP ODS-a)
 • stručni nadzor

DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA POZIV

Sva dokumentacija se podnosi na e-mail adresu u PDF obliku pisarnica@krizevci.hr ili donosi osobno u papirnatoj inačici u pisarnicu gradske uprave I.Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, odnosno dostavlja poštom na istu adresu, od dana otvaranja Javnog poziva na www.krizevci.hr pa sve do zatvaranja poziva.

Građanin u roku za podnošenje prijava može podnijeti:

 • jednu prijavu za sufinanciranje izgradnje jedne nove FNE
 • dopunu prijave (ako je Poziv otvoren)
 • izjavu o odustajanju od prijave i
 • novu prijavu, nakon što je odustao od prethodne prijave (ako je Poziv otvoren)

OSTALE INFORMACIJE

Poziv je objavljen 02. kolovoza 2021. godine te cijeli poziv i priloge možete pronaći OVDJE