Stanovi Novska
Izvor: Grad Novska
POS

Kroz program poticanja stanogradnje do stana u Novskoj

Grad Novska u suradnji s Agencijom za promet nekretnina (APN) pokrenuo je Program društveno poticajne stanogradnje (POS) na području Grada Novske. 15. siječnja objavljen je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Novske radi utvrđivanja Liste prvenstva. Natječaj je otvoren do 15. ožujka 2021. godine.

Kroz ovaj projekt i pod povoljnim uvjetima kupnje programom društveno poticajne stanogradnje, omogućuje se korištenje kreditne linije bez jamaca, uz kamatnu stopu od 1,8 posto, otplatu od 30 godina s godinom počeka. 

Grad Novska planira graditi građevinu mješovite namjene prema Programu POS-a u Ulici blaženog Alojzija Stepinca na zkč.br. 2617/2 i zkč.br. 2618/1 k.o. Za potrebe izgradnje novih stanova izrađen je glavni projekt poslovno stambene jedinice s 5 stanova. Projektom predviđeni stanovi su veličine od 73 do 102 metra kvadratnih prostornih površine.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Novske imaju građani – državljani Republike Hrvatske, a prvenstvo na kupnju stana neovisno od načina plaćanja imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i podnositelji zahtjeva koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svojeg stanovanja.

Lista prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 1. uvjeti stanovanja
 2. stambeni status
 3. vrijeme prebivanja na području Grada Novske za podnositelja zahtjeva
 4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva
 5. životna dob podnositelja zahtjeva
 6. stručna sprema podnositelja zahtjeva
 7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju
 8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva
 9. sudjelovanje u Domovinskom ratu
 10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva
 11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva

Prijava na natječaj i dodatne informacije

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se na internetskim stranicama Grada Novske.

Zahtjev za kupnju stana

 • podnosi se na posebnom obrascu koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u Gradskoj upravi Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na službenoj internetskoj stranici Grada Novske.
 • dostavlja se u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom podnositelja neposredno u pisarnicu ili putem pošte na adresu Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska s naznakom 'Zahtjev za kupnju stana po Programu POS' zaključno do 15. ožujka 2021.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske ili na telefon 044/691-520 svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.

Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.