kredit
Izvor: pixabay.com
POTICANA STANOGRADNJA

Kupnja stana iz Programa POS u Biogradu na Moru

Grad Biograd na Moru raspisao je javni natječaj za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS). Natječaj je otvoren do 11. svibnja 2021.

Na četvrti javni natječaj za kupnju stana iz Programa POS-a mogu se prijaviti hrvatski državljani koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi
 • da podnositelj zahtjeva kao i članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću ili poslovni prostor i isti nisu otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se bračni drug, potomak, roditelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva prema zakonu dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti sa bračnom zajednicom.

Na javni natječaj se može prijaviti i punoljetni potomak koji nema u vlasništvu nekretnine iz prethodnog stavka, a stanuje u odgovarajućem stanu ili kući u vlasništvu drugog člana obiteljskog domaćinstva.

Kriteriji za bodovanje zahtjeva za kupnju stana su:

 • imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod)
 • stambeni status
 • radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj
 • životna dob podnositelja zahtjeva
 • broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva
 • vrijeme prebivanja na području grada Biograda na Moru za podnositelja zahtjeva
 • djeca predškolske dobi i djeca na školovanju
 • stručna sprema podnositelja zahtjeva
 • status hrvatskog ratnog vojnog invalida i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva
 • status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva
 • invalidnost ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva

Rok natječaja i način podnošenja zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana je 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (12. travanj 2021.), odnosno do 11. svibnja 2021.

Zahtjevi van roka natječaja neće se uzimati u razmatranje kao ni nepotpuni zahtjevi koji ne budu nadopunjeni u roku 8 dana od pisanog poziva da se to izvrši.

Zahtjev se podnosi neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru, s naznakom - 'ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA POS-a ¬- IV. (ČETVRTI) JAVNI NATJEČAJ ¬- NE OTVARAJ'.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u pisarnici grada Biograda na Moru ili preuzeti na Internetskoj stranici grada Biograda na Moru, tj. ovdje.