Grad Lepoglava
Izvor: lepoglava.hr
POS

Kupnja stana prema POS programu u Lepoglavi

Grad Lepoglava raspisao je Javni poziv zainteresiranima za kupnju stana prema POS programu na svojem području. Poziv je otvoren do 15. lipnja 2021.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lepoglave u skladu s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Tko se može prijaviti

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Lepoglave imaju građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje.

Lista prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Lepoglave utvrđuje se na osnovi slijedećih mjerila:

 • uvjeti stanovanja
 • stambeni status
 • vrijeme prebivanja na području Grada Lepoglave za podnositelja zahtjeva
 • broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva
 • životna dob podnositelja zahtjeva
 • stručna sprema podnositelja zahtjeva
 • djeca predškolske dobi i djeca na školovanju
 • invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu
 • status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva
 • status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva

Pravo prvenstva na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju:

 • osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom članka 3. stavka 3. Zakona o POS-u i
 • građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.

Rok i mjesto podnošenja zahtjeva

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzimaju se:

 • u službenim prostorijama Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava, radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati te
 • na internetskim stranicama Grada, tj. ovdje.

Zahtjev za kupnju stana predaje se osobnom dostavom u pisarnicu Grada Lepoglave ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s napomenom „Prijava na Javni poziv prema programu POS-a“.

Podnošenje zahtjeva za kupnju stana bilo je moguće do 14. svibnja 2021. ali je produljeno do 15. lipnja 2021. (pogledajte obavijest ovdje)

Dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom u gradskoj upravi Grada Lepoglave, odnosno na broj telefona 042 494-313 ili mailom na adresu lepoglava@lepoglava.hr.

*tekst je ažuriran 17.5.2021.