Općina Goričan
Izvor: gorican.hr
DEMOGRAFSKE MJERE

Mladima i samcima u dijelu Međimurske županije sufinancira se kupnja ili uređenje nekretnine

Općina Goričan raspisala je javni za dodjelu poticaja za kupnju, gradnju ili uređenje nekretnina. Poziv je otvoren do 12. prosinca 2022.

Općina Goričan dodjeljuje mladim obiteljima ili samcima bespovratna novčana sredstva za kupovinu, gradnju i uređenje nekretnina za stanovanje na području Općine Goričan a koje su stečene kupnjom.

Poticaj se dodjeljuje u visini od 30.000 kuna po korisniku.

Pravo na dodjelu poticaja za kupovinu nekretninu mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji su:

  • do 40 godina starosti uz uvjet da korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave za poticaj na području Općine Goričan ima prijavljeno prebivalište najmanje dvije godine, da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da im kupljena nekretnina predstavlja prvu nekretninu za stanovanje te da je minimalno jedan od supružnika stalno zaposlena osoba neprekidno dvije godine do dana prijave za dodjelu poticaja
  • Nekretnina za stanovanje koja je predmet kupoprodaje mora imati uporabnu dozvolu
  • Korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji moraju u roku od dvije godine nakon odobrenja potpore prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina bez promjene.
  • Pravo na dodjelu poticaja imaju i oni korisnici koji su tijekom tekuće kalendarske godine počeli graditi novu nekretninu za stanovanje na području Općine Goričan uz uvjet da je:
  • Korisnik poticaja do 40 godina starosti
  • Korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja u trenutku podnošenja prijave na poticaj na području Općine Goričan ima prijavljeno prebivalište najmanje dvije godine, da nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje odnosno da će im nekretnina koju su počeli graditi predstavljati prvu nekretninu za stanovanje
  • Minimalno jedan od korisnika ili supružnika stalno zaposlena osoba neprekidno dvije godine do dana prijave za dodjelu poticaja
  • Za gradnju nekretnina korisnik poticaja u trenutku podnošenja prijave mora dokazati da ima u vlasništvu građevinsko zemljište na kojem ima ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu za gradnju stambenog objekta te da ima sklopljen ugovor sa izvođačem radova te prijavljen početak gradnje
  • Korisnik poticaja mora u roku od 6 godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno sa članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekidno slijedećih 10 godina bez promjene

Kupnja nekretnine ne podrazumijeva kupnju nekretnina s dosadašnjom adresom prebivališta. Nekretnina za koju se traži poticaj mora biti na drugoj adresi od adrese dosadašnjeg prebivališta korisnika poticaja. Pravo prijave na natječaj imaju vlasnici nekretnina koji su nekretnine stekli kupnjom od dana objave posljednjeg javnog poziva u prethodnoj godini pa nadalje.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom,, Natječaj za dodjelu poticaja za kupnju, gradnju i uređenje nekretnina" u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan.

Prijave se zaprimaju do 12. prosinca 2022. godine do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu općine Goričan u iznosu od 300.000 kuna. 

Cijeli javni poziv i pripadajuću dokumentaciju možete naći na stranicama Općine Goričan.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.