Novigrad, fasada, kišobrani
Izvor: pixabay.com
OBNOVA BAŠTINE

Novigrad sufinancira obnovu pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

Grad Novigrad-Cittanova objavio je javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno-povijesne urbanističke cjeline. Poziv je otvoren do 14. srpnja 2021.

Sufinancirat će se radovi na obnovi pročelja i krovišta građevina, a u proračunu je za to namjenjen iznos od 100.000 kuna.

Na Javni poziv moguće je prijaviti programe:

  • sanacije građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro,
  • te građevina na području zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline grada Novigrada.

Visina sufinanciranja utvrdit će se u skladu s Pravilnikom i sredstvima osiguranima u proračunu Grada Novigrada–Cittanova.

Prijavu za sufinanciranje u pisanom obliku može podnijeti:

  • vlasnik odnosno suvlasnik građevine
  • te upravitelj zgrade.

Uz Prijavu podnositelj mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zemljišno-knjižni izvadak
  • pisanu izjavu svih suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog programa, te da će sve troškove koji se ne sufinanciraju iz sredstava prema odredbama Pravilnika u cijelosti financirati samostalno
  • stručno mišljenje statičara o statičkoj stabilnosti građevine, ukoliko se radi o sanaciji nosivih konstruktivnih dijelova zgrade
  • troškovnik za izvođenje radova od ovlaštenog izvođača
  • te uvjete Konzervatorskog odjela u Puli.

Rok za podnošenje prijava je do 14. srpnja 2021.

Dodatne informacije moguće je dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada-Cittanova (Novigrad-Cittanova, Veliki trg 1, telefon: 052/ 757 055 i 052/ 757 068).