sunčana elektrana
Izvor: wirestock / Freepik
ZGRADOnačelnik.hr
JAVNI POZIV

OBITELJSKE KUĆE - Sufinancira se oko 3.500 ugrađenih sunčanih elektrana u 2023. godini

Procjenjuje se da će provedbom ovog poziva biti sufinancirano oko 3.500 ugrađenih fotonaponskih elektrana. Podnošenje prijava počelo je objavom poziva, 15. studenog 2023. godine u 9 sati, a prijavi se dodjeljuje redni broj kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama. Predmet poziva je sufinanciranje projekata ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u postojećim obiteljskim kućama ili pomoćnim građevinama uz kuću. 

Riječ je o posebnom programu sufinanciranja koji je namijenjen ugradnji fotonaponskih elektrana, u skladu s odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije. Cilj je programa potaknuti što širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, što ima višestruke benefite - kako za korisnike, tako i za dosezanje nacionalnih ciljeva po pitanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji.

Program vrijedan 12.425.000 eura je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18 posto.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti fizičke osobe:

 • vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.
 • koje na adresi i mjestu obiteljske kuće NE OBAVLJAJU gospodarsku djelatnost
 • koje NISU ostvarili pravo na sredstva Fonda ili sredstva iz drugih izvora (Npr. europski fondovi, posebni fondovi (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i sl.), proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugi)

Bespovratna sredstva su dostupna isključivo za elektrane koje su:

 • ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja)
 • a kreću se najviše do 50 posto opravdanih troškova projekta
  • odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane

ZNAČENJE:

 • 'ugrađene' - danom ugradnje smatra se dan izdavanja računa za izvedene radove
 • 'puštene u pogon' -  puštanjem u pogon smatra se dan izdavanja Potvrde za trajni pogon kojom operator distribucijskog sustava potvrđuje da su postrojenje i instalacija prijavitelja – korisnika mreže ispunili uvjete za trajni pogon s mrežom, pod uvjetima definiranim u sklopljenom ugovoru o korištenju mreže

Obrasci i dokumenti vezani uz priključenje na mrežu

NAČIN PRIJAVE

Građani se trebaju prijaviti na objavljeni Javni poziv Fonda tako da na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici dostave svu propisanu dokumentaciju.

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr

PLAN U 2024.

Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete.

Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50 posto, kao i u ovom pozivu.

ŠTO SE SMATRA OBITELJSKOM KUĆOM:

 • izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta u skladu sa Zakonom o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena, •
 • više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše 3 (tri) stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi i opravdani troškovi su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, kako slijedi:

 • fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači (potkonstrukcija), pretvarači (inverteri), DC i AC razvod
 • regulacijska, mjerna i oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka
 • oprema obračunskog mjernog mjesta
 • ostala oprema za pravilan rad sustava
 • građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (kabelski prodori, betoniranje postolja i sl.)
 • gromobranska instalacija FN elektrane

Opravdani su isključivo troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine. Fond opravdanost troškova utvrđuje uvidom u Potvrdu za trajni pogon, račune izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA 

 1. Prijavni obrazac u .xlsx formatu
 2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja / uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da prijavitelj u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon ima prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće
  • u slučaju suvlasništva potrebno je dostaviti sken važeće osobne iskaznice za sve suvlasnike
 3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena
  • Ako je riječ o upravnom aktu, on mora biti izvršan/pravomoćan (imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti)
 4. Zemljišno-knjižni izvadak nekretnine na kojoj je izgrađena obiteljska kuća, kojim se dokazuje knjižno vlasništvo
  1. Ako su zemljišne knjige uništene ili nedostupne potrebno je dostaviti Potvrdu suda da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar
 5. Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS)
 6. Fotodokumentaciju ugrađenog sustava i svih dijelova kuće na kojima su izvedeni radovi
 7. Tehnički list ugrađenih fotonaponskih sunčanih modula
 8. Račun(e) za izvedene radove i nabavljenu opremu/sustav s detaljnim troškovnikom, iskazanim jediničnim cijenama i tehničkim veličinama glavnih komponenti ugrađenog sustava
  • ako podaci proizvođača o ugrađenom uređaju (marka, tip, nazivna električna snaga, broj modula) nisu navedeni na računu, potrebno je priložiti i specifikaciju iz koje će ti podaci biti razvidni
 9. Dokaz o plaćanju računa iz točke 8. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili drugi odgovarajući dokaz)
 10. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u)
 11. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika

Ako je fotonaponska elektrana postavljena na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak nekretnine na kojoj je izgrađena pomoćna građevina kojim se dokazuje knjižno vlasništvo.

Sva dokumentacija osim pod 1. dostavlja se u .pdf formatu.

DOSTAVA PRIJAVE ZA POZIV

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici:

 • preporučene pošte s povratnicom 
  • podnošenje prijave moguće je i osobnom dostavom putem prijamnog ureda na adresi Fonda
 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • s naznakom Poziv EnU-4/23 – prijava, dostavlja se
 • s navedenim imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave

Prijavi se dodjeljuje redni broj kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja
Vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu je vrijeme zaprimanja preporučene pošiljke evidentirano na Potvrdi o primitku pošiljke i u online sustavu praćenja poštanskih pošiljaka (posiljka.posta.hr i ostali).

 Linkovi:

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!