fotonaponski paneli, sunčana elektrana
Izvor: Como una Reina/Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
JAVNI POZIV

Omišalj financira izradu projektne dokumentacije za sunčane elektrane

Općina Omišalj objavila je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane u 2022. i 2023. godini. Poziv je otvoren do utroška raspoloživih proračunskih sredstava, a najkasnije do 2. listopada 2023. godine.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe:

 • koje su (su)vlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi u na području Općine i imaju tamo prijavljeno prebivalište 
 • koje su državljani Republike Hrvatske
 • koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini

Uvjet prebivališta obvezan je za prijavitelja, no nije obvezan za sve suvlasnike zgrade.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Pod prihvatljivim troškom za financiranje putem ovog Javnog poziva podrazumijeva se izrada glavnog elektrotehničkog projekta za krovne fotonaponske elektrane maksimalne snage do 30 kW. Za izradu navedene dokumentacije zadužen je isključivo projektant K-TIM d.o.o. s kojim je u navedenu svrhu temeljem provedenog postupka jednostavne nabave koji se u Planu nabave Općine Omišalj za 2022. godinu vodi pod evidencijskim brojem 42/22 sklopljen ugovor. Projektna dokumentacija koju izradi neki drugi projektant neće se smatrati prihvatljivim troškom za financiranje putem ovog Javnog poziva.

Općina će izradu projektne dokumentacije koja je predmet ovog Javnog poziva financirati u punom iznosu, tako da će na transakcijski račun Projektanta vršiti plaćanje po izrađenom projektu, pod uvjetom da je za njega izdana elektroenergetska suglasnost za priključak fotonaponske elektrane na mrežu od strane HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

U sklopu ovog Javnog poziva neće se financirati troškovi izrade projektne dokumentacije za zgrade:

 • koje se nalaze unutar povijesne jezgre naselja Omišalj
 • za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sve do okončanja postupka

Troškovi ugradnje fotonaponske elektrane (radovi, nabava i montaža elemenata) te svi povezani troškovi, izuzev izrade projektne dokumentacije, nisu predmet financiranja temeljem ovog Javnog poziva.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Financiranje temeljem ovog Javnog poziva moguće je ostvariti temeljem Zahtjeva za financiranje izrade projektne dokumentacije koji predstavlja Prilog 1. ovog Javnog poziva, uz kojeg podnositelj obvezno prilaže sljedeće dokaze:

 • presliku osobne iskaznice (su)vlasnika, obostrano
 • fotografije postojećeg stanja građevine za koju se izrađuje projektna dokumentacija, sa svih strana
 • zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), ne stariji od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 • dokaz o legalnosti zgrade (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju)
 • potvrdu o nepostojanju duga prema Općini, ne stariju od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva (izdaje se temeljem ispunjenog Obrasca Zahtjeva za potvrdu o nepostojanju duga koja predstavlja Prilog 2. ovog Javnog poziva)
 • suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje Zahtjeva (ako podnositelj Zahtjeva nije jedini vlasnik).

Sve navedene dokumente podnositelj Zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici. Općina Omišalj može od podnositelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Zahtjev i prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom 'Javni poziv – financiranje izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane', osobno ili putem pošte na adresu:

 • OPĆINA OMIŠALJ
 • Prikešte 13
 • 51513 Omišalj

OBRADA PRIJAVA

Zahtjevi za financiranje izrade projektne dokumentacije se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih je podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava, no ne kasnije od 2. listopada 2023. godine.

Opravdanost Zahtjeva utvrdit će Povjerenstvo za provedbu financiranja projektne dokumentacije (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Ako Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva ostvaruje pravo na financiranje, predložit će Općinskoj načelnici donošenje odluke o dodjeli financiranja. U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva ne ostvaruje pravo na financiranje, predložit će Općinskoj načelnici da isti svojom odlukom odbije.

DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti:

 • u Upravnom odjelu Općine Omišalj
  • radnim danom od 09 do 15 sati
  • pozivom na tel. broj 051/661-975
 • putem elektronske pošte - kristijan.loncaric@omisalj.hr.

Strankama koje su zainteresirane prijaviti se za financiranje temeljem ovog Javnog poziva preporučuje se da prije podnošenja prijave upoznaju s odredbama Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području Općine Omišalj u 2022. i 2023. godini kako bi bili potpuno upoznati sa svim bitnim činjenicama vezanima za financiranje koje mogu ostvariti putem ovog Javnog poziva. 

Sve potrebne obrasce i priloge možete pronaći na web stranicama Općine Omišalj.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!