novac, money
Izvor: Steve Buissinne/Pixabay
JAVNI POZIV

OPĆINA MOLVE pomaže pri plaćanju režijskih troškova

Općina Molve još će jednom razveseliti svoje stanovnike. Sada je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pomoć za plaćanje režijskih troškova kućanstva. 

Pozivaju se stanovnici s područja Općine Molve na podnošenje zahtjeva za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve.

Pod režijskim troškovima smatraju se:

  • troškovi grijanja (plin, peleti, drvo za ogrjev i sl.)
  • troškovi vode
  • troškovi električne energije.

Novonastalom situacijom povećanja cijene energenata na tržištu ovom Odlukom olakšat će se mještanima (potrošačima) da prevladaju razdoblje povećane cijene režijskih troškova za energente.

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć iz ove Odluke su:

  • prijavljeno prebivalište na području Općine odnosno na adresi nekretnine za koju podnosi zahtjev za režijske troškove kućanstva
  • nekretnina za koju se podnosi zahtjev mora biti na području Općine
  • vlasništvo/suvlasništvo nekretnine za koju se podnosi zahtjev za režijske troškove kućanstva.

ROK I TRAJANJE

Rok za podnošenje zahtjeva je do 16. prosinca 2022. godine. Pomoć za režijske troškove po ovom Javnom pozivu može se ostvariti samo jedanput za razdoblje do 16. prosinca 2022. godine i iznosi 1.000 kuna po podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete iz članka 2. ovog Javnog poziva.

Pomoć za režijske troškove iz ove Odluke u slučaju suvlasništva nekretnine i ispunjenja ostalih uvjeta može dobiti samo jedan podnositelj zahtjeva, a svi ostali smatrat će se nevaljanim.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz ovog Javnog poziva podnosi se na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se prilaže uz potpisani i cjelovito ispunjeni zahtjev:

  1. presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu vlasnika nekretnine, preslika
  2. zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu iz kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine ili drugi odgovarajući dokaz, neslužbena kopija ili preslika,
  3. potpisanu izjavu o suglasnosti suvlasnika za podnošenje zahtjeva ako podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik,
  4.  tekući ili žiro račun, preslika

Cijeli Javni poziv i sve detalje možete pronaći na web stranicama Općine Molve.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.