Mlada obitelj
Izvor: PublicDomainPictures / Pixabay
STAMBENA PROBLEMATIKA

Općina Sibinj rješava problem stambenog pitanja mladih obitelji

Općina Sibinj objavila je Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj u 2023. godini. 

Ovim Javnim pozivom namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te  sprečavanjem raseljavanja s područja Općine Sibinj.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  • Mjera 1.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Sibinj
  • Mjera 1.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja postojećeg stambenog prostora

Osnovni uvjeti

Korisnici mjera su mlade obitelji.

Mladom obitelji u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje, da li stjecanjem vlasništva nad nekretninom i to po prvi put ili poboljšanjem kvalitete stanovanja postojećeg vlastitog stambenog objekta.

Korisnicima mjera sredstva se mogu isplatiti ako ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Sibinj.

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi, uz ostale uvjete utvrđene Programom, nastali nakon raspisivanja ovog Javnog poziva.

Kupnja građevinskog zemljišta ili stambenog objekta

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt i to od dana objave ovog Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Sibinj koji se raspisuje po Programu, može ostvariti pomoć za kupnju tog građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na ime subvencije kupoprodajne cijene do iznosa od 50 posto, a maksimalno do iznosa od 2.000 eura i to na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora. 

Poboljšanje kvalitete stanovanja

Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri, u kalendarskoj godini, odobrava se u visini 50 posto prihvatljivih troškova priključka na infrastrukturu, a maksimalno u visini do 1.000,00 eura.

Detaljne uvjete kao i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na internetskim stranicama Općine Sibinj.

Sretno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.