mlada obitelj
Izvor: natik_1123 / Pixabay
MOŽE SE

Općina Tompojevci sufinancira kupnju/izgradnju kuće ili stana

Općina Tompojevci u Vukovarsko-srijemskoj županiji objavila je Javni poziv za sufinanciranje kupnje i izgradnje kuće ili stana za mlade obitelji za 2023. godinu

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 13.280,00 eura. Općina Tompojevci će sufinancirati kupovinu i izgradnju kuće ili stana u iznosu od 2.654,46 eura.

Pravo na korištenje bespovratnih sredstava u okviru ove mjere imaju prijavitelji koji ispunjavaju uvjete:

  • u trenutku prijave nisu stariji od 45 godina
  • prijavitelji i bračni ili izvanbračni drugovi i njihova djeca, nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan ili kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu i inozemstvu osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva
  • kupljena ili izgrađena kuća ili stan je na području Općine Tompojevci
  • nemaju duga po bilo kojoj osnovi prema Općini Tompojevci
  • fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva, članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju i ostalim članovima kućanstva
  • kupili ili završili izgradnju kuće ili stana u 2023. godini

Javni poziv otvoren je do kraja 2023. godine odnosno do podjele sredstava osiguranih u proračunu Općine Tompojevci za 2023. godinu.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci na broj telefona 032/514-184 ili na e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

DOKUMENTACIJA