obitelj
Izvor: Pixabay
OPĆINA NOVA KAPELA

Općina u BSŽ mladima i mladim obiteljima pomaže pri rješavanju stambenog pitanja

Općina Nova Kapela objavila je Javni poziv mladima i mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Nova Kapela u 2022. godini. Cilj ovog Javnog poziva je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na područje općine Nova Kapela, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja na području općine Nova Kapela propisane Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Nova Kapela.

Mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji koje su predmet ovog Javnog poziva su:

Mjera 1.: Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području općine Nova Kapela
Mjera 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)

Ukupna raspoloživa sredstva za financijsku pomoć za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u okviru ovog Javnog poziva iznose najviše 400.000,00 kuna. Korisniku će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti iznos financijske pomoći u iznosu od 30.000 kuna u naseljima Nova Kapela i Batrina, a u naseljima Bili Brig, Magić Mala, Siče, Seoce, Dragovci, Donji Lipovac, Srednji Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci iznosi 50.000 kuna.

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mladi i mlade obitelji. Mladom osobom u smislu ovog Programa smatra se podnositelj zahtjeva koji nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv. Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni
drug i djeca ako ih imaju, pod uvjetom da: a) podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili b) da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života nego je raspisan javni poziv.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.
Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ako ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Nova Kapela.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK PRIJAVE:

 • prijava
 • preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 • izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište na kojem će se graditi
 • stambeni objekt
 • izjava za suvlasnika (Obrazac 5.)
 • preslika akta za građenje ako je isti ishodovan do dana prijave
 • preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta
 • izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 4)
 • izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 3)
 • izjava da nekretnina nije stečena od srodnika (Obrazac 6)
 • i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

Prijava za korištenje sredstava po Javnom pozivu podnose se do 31. prosinca 2022. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela ili preuzeti na internetskim stranicama Općine, a ispunjena prijava za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela.

Sve detalje i cijeli Javni poziv možete pronaći na web stranicama Općine Nova Kapela.

 

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.