Općina Semaljci
Izvor: semeljci.hr
DEMOGRAFSKE MJERE

Općina u Osječko-baranjskoj županiji sufinancira kupnju ili izgradnju nekretnine

Općine Semeljci raspisala je javni poziv za sufinanciranje kupovine ili izgradnje prve nekretnine za mlade i mlade obitelji na području Općine. Poziv je otvoren do 13. prosinca 2022.

Općina Semeljci sufinancira kupovinu ili izgradnju prve nekretnine za mlade i mlade obitelji na području općine Semeljci u iznosu od 10.000 kuna, odnosno 1.327,22 eura (prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za jedan euro) po podnositelju zahtjeva.

Ukupan iznos predviđenih sredstava za provedbu ovog Javnog poziva iznosi 100.000 kuna, odnosno 13.272,28 eura (prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za jedan euro).

Potpora za ovu mjeru dodjeljuje se mladim osobama i mladim obiteljima za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine na području općine Semeljci, a ostvaruje se uz sljedeće uvjete:

  • Prihvatljivi korisnici ove mjere su osobe (podnositelj zahtjeva) koje ne smiju biti stariji od 45 godina u trenutku podnošenja zahtjeva te koji odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug ili njihova djeca, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.
  • Podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području općine Semeljci.
  • Podnositelj zahtjeva kupuje/gradi nekretninu na području općine Semeljci.
  • Podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja (prema Općini Semeljci, Junakovci d.o.o. Semeljci i RH)
  • Vlasnik objekta nakon 3 godine od primitka novčanih sredstava iz ove mjere mora stanovati u kupljenom (izgrađenom) objektu
  • Sufinancirani objekti ne mogu biti predmet kupoprodaje deset (10) godina, računajući od godine u kojoj je ostvarena potpora.
  • Kao jamstvo za uredno ispunjenje gore navedenih uvjeta korisnik potpore je prije zaključivanja Ugovora o dodjeli potpore obvezan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore koja mu se nakon proteka navedenih rokova vraća.

Pisane prijave dostavljaju se zaključno s 13. prosincem 2022. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV -NE OTVARATI“ isključivo PREPORUČENO PUTEM POŠTE na adresu Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci.

Cijeli javni poziv možete pronaći na web stranicama Općine Semeljci i oglasnoj ploči.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.