Sunčana elektrana
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
ZA VLASTITU POTROŠNJU

PILOT PROJEKT - Traži se zgrada u Karlovcu na kojoj će se postaviti sunčana elektrana

Grad Karlovac objavio je javni poziv da postavljanje sunčane elektrane na višestambenoj zgradi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u toj zgradi. Ovo bi bila prva takva zgrada u Hrvatskoj. 

Energetske zajednice kao i potencijal krovova višestambenih zgrada za korištenje energije Sunca, sveprisutne su teme, no primjera iz prakse u Hrvatskoj još uvijek nema.

S ciljem uspostave prvih suvlasničkih zajednica obnovljive energije, Grad Karlovac u suradnji s REGEA-om kroz projekt SHAREs financiran EU sredstvima, razradio je model javnog natječaja, kojem je cilj kroz provedbu pilot projekta testirati postojeći zakonodavni okvir i osnažiti lokalnu zajednicu.

Namjera ovog javnog poziva je osnivanje Zajednice obnovljivih izvora energije - potrošača koji djeluju zajednički, kroz dodjelu Ugovora Grada Karlovca prijavitelju/upravitelju za postavljanje opreme i izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u višestambenoj zgradi za vlastitu potrošnju suvlasnika zgrade.

Cilj ovoga projekta je uspostavljanje i testiranje koncepta zajednice obnovljivih izvora energije uspostavom Zajednice potrošača vlastite obnovljive energije u višestambenoj zgradi u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

Kroz provedbu pilot projekta osigurat će se povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u višestambenim zgradama na području grada Karlovca, kao i smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Sufinancirat će se provedba jednog pilot projekta do maksimalno 50 posto investicije, odnosno do maksimalno 5.000 eura.

Korisnicima će se osim financijske pomoći kroz subvenciju izgradnje sunčane elektrane pružiti i stručna pomoć u pripremi tehničke dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane (Idejno rješenje, Glavni projekt,...) te ostala stručna pomoć potrebna za uspostavu Zajednice potrošača vlastite obnovljive energije u višestambenoj zgradi.

Zajednicu potrošača vlastite obnovljive energije u višestambenoj zgradi čine članovi suvlasničke zajednice.

Potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički je skupina koja se sastoji od barem tri potrošača vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički i koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu, pod uvjetom da se priključuju na niskonaponski vod zajedničke srednjonaponske distribucijske trafostanice.

UVJETI PRIJAVE

Prihvatljivi Prijavitelji su:

 • Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ili
 • Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade

Uvjeti prijave

 • Projekt se provodi na administrativnom području Grada Karlovca
 • Zgrada ima minimalno 4 stambene jedinice
 • Krovište zgrade mora biti izgrađeno ili u cijelosti obnovljeno minimalno unatrag pet godina (dokazuje se računom i/ili zapisnikom i/ili izvješćem i/ili izjavom prijavitelja)
 • Zgrada nije oštećena u potresu i ima oznaku 'uporabljivo - 'bez oštećenja' (ako je primjenjivo)
 • Suglasnost više od 50 posto suvlasnika zgrade po suvlasničkim dijelovima za izgradnju sunčane elektrane na krovištu zgrade i ostale potrebne radove kako bi se sunčana elektrana stavila u punu funkcionalnost
 • Suglasnost više od 50 posto suvlasnika zgrade po suvlasničkim dijelovima za uključivanje u Zajednicu potrošača vlastite obnovljive energije
 • Zgrada posjeduje važeći energetski certifikat
 • Članovi suvlasničke zajednice višestambene zgrade imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada
 • Postojeća zgrada je u zadovoljavajućem stanju po pitanju hidroizolacije krovišta, završnog pokrova krovišta i zadovoljavajuće konstrukcije te ima mogućnost dodatnog opterećenja težinom sunčane elektrane

Obavezna dokumentacija 

 1. Prijavni obrazac
 2. Izjava Prijavitelja/Upravitelja
 3. Izjava suvlasnika
 4. Dokaz (su)vlasništva - ZK Izvadak s vidljivim brojem suvlasnika i suvlasničkim udjelima
 5. Dokaz legalnosti zgrade (Pravomoćna/Izvršna Uporabna dozvola, Rješenje o odobrenju za korištenje)
 6. Potvrda o istovjetnosti katastarskih čestica ako se čestice iz ZK izvatka razlikuju od čestica iz dokaza legalnosti zgrade
 7. U slučaju da je Prijavitelj Upravitelj zgrade - Ugovor o upravljanju
 8. U slučaju da je Prijavitelj predstavnik suvlasnika - Međuvlasnički ugovor
 9. Energetski certifikat zgrade
 10. Fotodokumentacija (slike krova i zgrade).

Odabrani Prijavitelj dužan je u roku od 30 dana od odabira za svakog suvlasnika zgrade dostaviti Izjavu potpisanih suvlasnika ovjerenu kod Javnog bilježnika. Ako Prijavitelj pri prijavi ne dostavi cjelokupnu traženu dokumentaciju, ona se neće razmatrati.

Prijava se podnosi osobno ili putem pošte na adresu:
Grad Karlovac, Pisarnica, Banjavčićeva 9,
47000 Karlovac,
do 17. prosinca 2023. godine do 12:00 sati

 Važni linkovi:

Sretno!

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!