Krk
Izvor: Grad Krk
POTICANA STANOGRADNJA

POS na Krku - ispunite anketni upitnik

Za uključenje u program POS-a zainteresirani Krčani mogu se očitovati i nadležnima predstaviti svoje stambene potrebe, ali i spremnost na kupnju stana u mogućoj budućoj višestambenoj zgradi.

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana u zoni mješovite, pretežito stambene namjene (M12), na k.č. br. 1478/1, k.o. Kornić, u naselju Kornić, a prema Programu društveno poticane stanogradnje - POS, Grad Krk objavio je Anketni upitnik o stambenim potrebama i kupnji stana u višestambenoj zgradi koji se može preuzeti na internetskim stranicama Grada Krka.

Ispunjeni i potpisani anketni upitnik dostavlja se osobno u pisarnicu Grada Krka na adresu:

  • Grad Krk
  • Trg bana Josipa Jelačića 2
  • 51500 Krk
  • ili na e-mail: natalija.rakic@grad-krk.hr.

Anketni upitnici zaprimaju se do 5. travnja 2024. godine.

Ako građani iskažu interes, Grad Krk u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN, planira provesti Program POS-a.

Sadržaj podržava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.