Grad Prelog
Izvor: prelog.hr
OSUNČAJMO HRVATSKU

PRELOG - sufinancira se izrada glavnog projekta za sunčanu elektranu

Grad Prelog raspisao je javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, a za vlastitu potrošnju. Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 31. prosinca 2022.

Cilj javnog poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Preloga, povećanje otpornosti kućanstva na volatilnost cijena na tržištu te smanjenje emisije CO2. Pozivom se osigurava provedba mjere br. 12. Ugradnja fotonaponskih sustava (do 10 kW) na krovove kuća i stambenih zgrada iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga - SECAP.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Poziva osigurana su u Proračunu Grada Preloga za 2022. godinu, Programu Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije fotonaponskih elektrana na području Grada Preloga u iznosu od 30.000 kn. Planira se odobrenje do 30 bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta u 2022. godini.

Pravo na bespovratna financijska sredstava imaju fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća, s prebivalištem na području Grada Preloga. Ako se fotonaponska elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

Pravo na bespovratna financijska sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima mogu ostvariti podnositelji zahtjeva ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekat provodi
 • imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekat provodi
 • obračunsko mjerno mjesto/priključak na distribucijski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva
 • imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Gradu Prelogu

Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelj zahtjeva – korisnik može ostvariti je 1.000 kn po korisniku, odnosno za isti trošak izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju.

Glavni elektrotehnički projekt fotonaponske elektrane treba sadržavati potrebna odobrenja i suglasnosti te iskaz procijenjenih troškova građenja sukladno Zakonu o gradnji, Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Korisnik je dužan podnijeti Prijavu za bespovratna sredstva na propisanom obrascu koji je dio ove natječajne dokumentacije te priložiti sve tražene dokumente iz popisa obrasca. Nakon predaje Prijave, Povjerenstvo za provedbu Poziva pristupit će obradi podataka.

Prijava za dodjelu jednokratne potpore podnosi se dostavom obvezne dokumentacije putem preporučene pošte ili osobnom dostavom na adresu:

 • Grad Prelog, Upravni odiel za razvoj Grada i projekte, Glavna 35. 40323 Prelog
  • osobnom predajom u pisarnicu Grada Preloga na istoj adresi ili
  • dostavom elektronskim putem na adresu javnipoziv.FNE@prelog.hr
   • pod nazivom „PRELOG – UKLJUČI SE U SUNCE 2022.".

Cijeli javni poziv kao i obrazac prijave možete preuzeti na web stranicama Grada Preloga.

Radi se o trajno otvorenom pozivu. Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 24. kolovoza 2022. godine od 9:00 sati, a poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2022. godine. 

Ostale informacije

Ostale informacije mogu se zatražiti:

 • telefonom na broj 040/638 685
 • e-poštom javnipoziv.FNE@prelog.hr
 • u Upravnom odjelu za razvoj Grada i projekte

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!