ogrijev, drva
Izvor: Markus Distelrath, Pixabay
OGRIJEV 2021.

Priprema za hladne dane - prijavite se za naknadu za grijanje na drva

Pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da radi priznavanja prava na naknadu troškova ogrjeva za zimu 2021./2022. trebaju popuniti odgovarajuću Izjavu.

*tekst je ažuriran 14.9.2021.

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini.

Ono što je bitno napomenuti da jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) i Grad Zagreb osiguravaju sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2020. godini.

Dodjeljuje se iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

JP(R)S i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2021. u okviru bilanciranih sredstava i po kriterijima i mjerilima koji su utvrđeni Odlukom.

Javni poziv raspisuje se skoro svake godine, stoga pregledajte internetske stranice ili kontaktirajte vašu općinu, grad ili županiju za više detalja.

Ekipa ZGRADOnačelnik.hr-a je pronašla par poziva:

 • Grad Glina
  • korisnici trebaju popuniti obrazac tj. izjavu da se griju na drva 'Zahtjev za podmirivanje troškova ogrjeva'
  • navedeni obrazac potrebno je popuniti i vlastoručno potpisati uz naznaku da se jamči za točnost podataka
  • bez dostavljene Izjave korisnik neće moći ostvariti pravo na naknadu za ogrjev
  • popunjeni obrazac izjave dostavlja se u Grad Glinu, Ured gradonačelnika
  • kontakt osoba: Duško Gruborović upravni referent za društvene djelatnosti, 044/551-607
 • Grad Knin
  • korisnici trebaju od 1. rujna 2021. do 30. rujna 2021. podnijeti pisani Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2021. 
  • uz zahtjev obavezno priložiti:
   • rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Knin
   • Izjavu korisnika da se grije na drva (izvornik i 1 preslika)
   • presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa
  • nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti
  • popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na I. katu, u uredu broj 23, službeniku koji će svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati biti zadužen za njihovo zaprimanje
 • Grad Sinj
  • korisnici trebaju popuniti i potpisati Izjavu o grijanju na drva
  • izjavu dostaviti u što kraćem roku, najkasnije do početka rujna 2021.
  • rok za dostavu zahtjeva za isplatu sredstava u Splitsko-dalmatinsku županiju je rujan 2021.
  • popunjena izjava se dostavlja u Ured Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 ili na e-mail info@sinj.hr
 • Općina Marijanci
  • korisnici trebaju podnijeti Zahtjev u prostor općinske uprave Općine Marijanci
  • zahtjevi se podnose svakog radnog dana od 08 do 14 h, počevši od 19. srpnja 2021. 
  • uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti:
   • rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb kojim je na ime podnositelja zahtjeva utvrđena zajamčena minimalna naknada
   • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 
 • Općina Kneževi Vinogradi
  • korisnici mogu predati zahtjev do 1. listopada 2021.
  • zahtjev se može predati svakog radnog dana od 7 do 15 sati u Općini Kneževi Vinogradi
  • uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti:
  • rješenje Centra za socijalnu skrb s kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu
 • Grad Split
  • korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju pravo na pokrivanje troškova ogrijeva temeljem Zakona o socijalnoj skrbi dobili su na kućne adrese obavijesti i izjave koje je potrebno popuniti i vratiti poštom ili osobno na Pisarnicu kako bi se mogle izvršiti isplate
  • svi oni korisnici zajamčene minimalne naknade koji još uvijek nisu primili poštu mogu do 10. rujna 2021. doći osobno popuniti i podnijeti potrebne izjave preko gradske Pisarnice u zgradi Gradske uprave na adresi Obala kneza Branimira 17, Split
 • Grad Kaštela
  • korisnici mogu predati zahtjev do 27. rujna 2021.
  • zahtjev se može predati u Upravni odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove (IV. kat soba 6)

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.