energetska učinkovitost
Izvor: OpenClipart-Vectors / Pixabay
ENERGETSKA UČINKOVITOST

PULA sufinancira kupnju kućanskih uređaja, el. vozila, fotonapona, izradu glavnog projekta za solarnu elektranu

Grad Pula raspisao je javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule. Rok za prijavu traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o uvjetu koji prije nastupi.

predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti, koje zadovoljavaju propisane uvjete.

Korisnikom u smislu ove Odluke smatra se punoljetna fizička osoba (građanin, građanka) s prebivalištem u Hrvatskoj, koja dostavi prijavu za sufinanciranje mjera koje su predmet Javnog poziva.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje ukoliko dostavi najviše jedan Zahtjev za svaku pojedinu mjeru koja je predmet Javnog poziva za koju zadovoljava propisane uvjete, odnosno može ostvariti sufinanciranje za četiri različite mjere u jednoj godini.

Dinamika provedbe mjera ovisit će o raspoloživim sredstvima, u Proračunu Grada Pule.

Predmet ovog Javnog poziva je poticanje energetske učinkovitosti dodjelom sredstava za neposredno sufinanciranje:

a) kupnje novih kućanskih uređaja najviših energetskih razreda A, B ili C i to:

 • hladnjaka
 • hladnjaka s ledenicom
 • ledenica
 • perilica posuđa
 • perilica rublja
 • sušilica rublja
 • klimatizacijskih uređaja

neovisno o dimenzijama, veličini ključne tehničke karakteristike uređaja (korisni volumen za hlađenje/zamrzavanje, kapacitet) ili izvedbi uređaja (samostojeći ili ugradbeni), (u daljnjem tekstu: kućanski uređaji);

b) kupnje novih električnih vozila kako slijedi:

 • električni bicikl, što podrazumijeva vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22);
 • električni moped, što podrazumijeva vozilo kategorije L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 50 km/h, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ 85/2016);
 • električni motocikl, što podrazumijeva vozilo kategorije L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 50 km/h, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ 85/2016).

Vozila kategorije L1 i L3 čija se kupnja potiče su isključivo vozila koja u trenutku prodaje u Republici Hrvatskoj nisu bila registrirana, te koja trebaju biti homologirana za cestovni promet u Republici Hrvatskoj;

c) usluga izrade Glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljske kuće koji sadržava proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 s odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja, ukoliko su isti potrebni;

d) kupnja novih fotonaponskih sunčanih modula.

KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na sredstva sukladno ovom Javnom pozivu može ostvariti Korisnik koji je punoljetna fizička osoba (građanin, građanka) s prebivalištem u Hrvatskoj koja je podnijela zahtjev na Javni poziv za dostavu prijava za neposredno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti na području grada Pule, koji je pravovremen i potpun, pozitivno ocjenjen od strane Grada, a sukladno čemu su ujedno ispunjeni uvjeti za isplatu neposrednog sufinanciranja.

SREDSTVA GRADA PULE

Grad će provođenje mjera energetske učinkovitosti sufinancirati u iznosu od:

 • 700 kn po pojedinom kućanskom uređaju
 • 2.500 kn po pojedinom električnom vozilu
 • maksimalno 3.000 kn, ali ne više od 30 posto za uslugu izrade Glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljsku kuću
 • maksimalno 10.000 kn, ali ne više od 35 posto za nabavu novih fotonaponskih sunčanih modula.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za provođenje ovih mjera iznosi 250.000 kn.

OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdanim troškom smatra se:

 • iznos iskazan na računu za nabavu kućanskog uređaja razreda energetske učinkovitosti A, B ili C
 • iznos iskazan na računu za nabavu električnog vozila prihvatljivog za sufinanciranje,
 • iznos iskazan na računu za projektantske usluge za izradu glavnog projekta za solarnu elektranu na obiteljskoj kući,
 • iznos iskazan na računu za nabavu fotonaponskih sunčanih modula.

Sva roba/usluga za koju se traži sufinanciranje mora biti kupljena unutar granica RH, u godini objave Javnog poziva. Datum kupnje/nabave robe/usluge dokazuje se maloprodajnim računom dobavljača za robu ili uslugu.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a traje do zatvaranja istog. Sredstva će se dodjeljivat do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te se sukladno s time zatvara Javni poziv u godini objave istog.

Zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s:

- imenom i prezimenom, adresom podnositelja zahtjeva i naznakom mjera za koju se traži sufinanciranje („Kućanski uređaji“, „Električna vozila“, „Glavni projekt“ odnosno „Fotonaponski sunčani moduli“),
- na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Forum 2, 52100 Pula
- preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
- osobno putem pisarnice Grada 

Obrada i realizacija zahtjeva

Grad će pravovremeno dostavljene zahtjeve otvarati prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva u poštanskom uredu ili u urudžbenom zapisniku Grada (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno u pisarnicu Grada), te će prema istom redoslijedu obrađivati sve zaprimljene zahtjeve koji su dostavljeni u skladu sa svim uvjetima Javnog poziva i sadrže svu obveznu dokumentaciju.
Grad će na svojoj službenoj web stranici do 15-og u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec, objavljivati listu s šiframa korisnika kojima je odobreno sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti. Šifru korisnika sačinjavaju početna slova imena i prezimena te zadnje 4 znamenke OIB-a.

Isplata sredstava

Sredstava će se isplaćivati na IBAN račun Korisnika najkasnije u roku od 15 dana od objave liste sa šiframa Korisnika kojima je odobreno sufinanciranje na službenoj web stranici. Sredstva će se isplaćivati u cijelosti ukoliko se utvrdi da korisnik nema prethodna dugovanja prema Gradu. Ukoliko se utvrdi postojanje prethodnog dugovanja iznos sufinanciranja će se prebijati do visine postojećeg dugovanja.

OSTALE INFORMACIJE

Uvid u tekst Javnog poziva, kao i informiranje o istom, omogućeno je u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeku za energetsku učinkovitost:

 • ponedjeljkom i petkom od 8:00-11:00 sati, srijedom od 12:30-15:30 sati ili
 • telefonom na broj 052/371-886.

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućim prilozima objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Grada Pule.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!