azbestni krov
Izvor: Karolina Grabowska/Pixabay
JAVNI POZIV

Riješite se azbestnih krovova uz financijsku pomoć

Grad Novalja objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Novalje u 2023. godini 'Novalja bez azbesta'.

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Grada Novalje. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Grada Novalje, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji.

OPRAVDANI TROŠKOVI

Provoditelj natječaja financirat će samo opravdane troškove u postupku preuzimanja i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, nastali nakon dana provedenog terenskog pregleda, a kojim će se utvrditi točnost prijavljenih/početnih/stvarno zatečenih stanja objekata, dok se ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u postupku uklanjanja predmetnih krovova smatraju neopravdanim troškom koji snosi Podnositelj prijave.

Opravdani troškovi preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja Poziva financirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Provoditelja Poziva u stopostotnom iznosu. Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Poziv dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Prilog 1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava (potpisuje) vlasnik
  2. Prilog 2. Potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta natječaja
  3. Prilog 3. Ako postoji više suvlasnika na objektu, suglasnost svih suvlasnika na objektu
  4. Vlasnički list (gruntovni izvadak) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (kao valjan dokaz vlasništva predaje se, KOPIJA IZVORNIKA ili ISPIS ELEKTRONIČKOG DOKUMENTA)
  5. Prilog 4. Izjava o privoli

Sve podnesene Prijave na Poziv predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ako Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na Poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Poziva:

  • Grad Novalja
  • Upravni odjel za komunalni sustav
  • Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, uz naznaku:
    • Ne otvaraj - prijava na natječaj 'Novalja bez azbesta'

Sve detalje i potrebne obrasce možete pronaći na web stranicama Grada Novalje. 

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.