krov, stari krov, azbest
Izvor: pexels.com
ZDRAVLJE JE BITNO

Rovinj sufinancira zamjenu azbestnih krovova

Grad Rovinj je raspisao Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja, a otvoren je do 23. travnja 2021. godine u 10 sati.

Na ovaj se natječaj mogu prijaviti fizičke osobe za korištenje bespovratnih novčanih sredstava na postojećem objektu koji se nalazi na administrativnom području Grada Rovinja, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili suvlasništvu. Objekt koji se želi 'srediti' može biti zgrada, odnosno građevina koja je postojeća i legalna.

Ovim natječajem će se sufinancirati samo opravdani troškovi radova uklanjanja pokrova koji sadrže azbest. Da bi se troškovi smatrali opravdanima potrebno je:

 • osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način
 • osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova i izvedenim radovima montaže

Opravdani troškovi ovih radova bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 100 kuna po četvornom metru uklonjenog azbestnog pokrova, a maksimalno do 10.000 kuna s PDV-om po objektu.

Podnositelj prijave može biti fizička osoba (su)vlasnik jedne zgrade. Zgrada na kojoj se planira postupak zamjene pokrova koji sadrži azbest mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

 • mora biti postojeća ili ozakonjena u smislu važećeg zakona
 • mora biti u (su)vlasništvu prijavitelja na natječaj
 • mora se nalaziti na administrativnom području Grada Rovinja-Rovigno

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Obrazac 1.)
 2. potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Obrazac 2)
 3. za Podnositelja prijave obostranu presliku osobne iskaznice ili presliku uvjerenja o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana
 4. ako postoji više suvlasnika na objektu, za svakog suvlasnika Suglasnost suvlasnika na zgradi (Obrazac 3)
 5. vlasnički list (zemljišnoknjižni izvadak) za zgradu na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene pokrova koji sadrži azbest (u izvorniku ili ispis elektroničkog dokumenta ne stariji od 30 dana)
 6. dokaz o legalno izgrađenoj zgradi na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene pokrova koji sadrži azbest (odgovarajući akt kojim se može dokazati da je zgrada (građevina) postojeća i legalna u smislu odredbi važećeg Zakona) – u preslici
 7. neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom radova
 8. za zgrade koje se nalaze na područjima zaštite kulturne baštine potrebno je priložiti prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske
 9. potvrdu o nepostojanju dugovanja od Grada Rovinja-Rovigno

Prijava na natječaj se dostavlja kao preporučena pošiljka na adresu Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj ili se predaje osobno u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave uz naznaku: Ne otvaraj – prijava na 'Natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno'.

Za dodatne informacije, prijavitelji se mogu obratiti službeniku na broj telefona 052/633-570 ili e-mail adresu ando.saina@rovinj-rovigno.hr. A sve detalje natječaja i potrebne obrasce možete pronaći na web stranicama Grada Rovinja.

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.