Grad Split
Izvor: pixabay.com
SPOMENIČKA RENTA

Samobor sufinancira obnovu kulturnog dobra

Grad Samobor raspisao je javni poziv vlasnicima i korisnicima kulturnog dobra za korištenje sredstava spomeničke rente za 2021. Poziv je otvoren do 9. lipnja 2021.

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Poziv upućen fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima, odnosno korisnicima stambenih i pretežno stambenih kuća koje su:

  • pojedinačno zastićeno nepokretno kultumo dobro na cijelom području Grada
  • građevine (bez obzira na pojedinačnu zaštitu) na dijelu povijesnog područja Grada

Iz sredstava spomeničke rente, Grad Samobor sufinancirat će:

  • radove na četiri kulturna dobra
  • najviše 50 posto od investicije, odnosno 4 x 30.000 kuna
  • radovi mogu biti izvedeni na obnovi i vanjskom uređenju kulturnog dobra

Grad Samobor podnosiocu prijave odobreni iznos ovog poziva doznačit će na njegov račun:

  • po završetku radova
  • predočenoj okončanoj situaciji, ispostavljenoj od ovlaštenog izvođača radova
  • mišljenju od strane ovlaštene osobe Konzervatorskog odjela u Zagrebu da su radovi izvedeni sukladno izdanoj suglasnosti

Zainteresirani vlasnici, odnosno korisnici kulturnih dobara, prijavnicu mogu besplatno preuzeti:

  • u Gradu Samoboru, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja Tomislava 5, soba 102, svaki radni dan od 8 do 14 sati 
  • na službenoj internet stranici Grada Samobora, odnosno ovdje.

Rok, dostava i dodatne informacije:

Uredno ispunjene prijavnice s popisanim prilozima, predaju se neposredno u urudžbeni zapisnik Grada Samobora (soba 2) najkasnije do 9. lipnja 2021. u zatvorenoj koverti, odnosno šalju poštom preporučeno na adresu:
GRAD SAMOBOR
Samobor, Trg kralja Tomislava 5
S naznakom ,,Prijavnica za sredstva spomeničke rente - ne otvaraj"

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u:

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije
Samobor, Trg kralja Tomislava 5
gđi Marini Kovačić na e-mail martina.kovacic@samobor.hr ili na telefon 3378-167

Cijeli javni poziv možete vidjeti ovdje.

Sve javne pozive, natječaje i projekte koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti OVDJE.