Split
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
JAVNI POZIV

SDŽ potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1 - Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i to kroz dvije mjere - fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)dizalica topline za 2023. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025.:

 • Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
  • Mjera 1.1. - Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)
  • Mjera 1.2. – dizalica topline .

Potpora se dodjeljuje fizičkoj osobi, vlasniku ili suvlasniku obiteljske kuće po pojedinoj obiteljskoj kući (postojeća građevina koja je zakonito izgrađena i koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt kojim dokazuje zakonitost gradnje, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 400 m/2 i kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i ima najviše četiri stambene jedinice ) i koji najmanje 90 dana prije objave javnog poziva ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće .

Potrebna dokumentacija

Dokumenti koje treba priložiti Podnositelj zahtjeva za Mjeru 1.1 i 1.2. su:

 1. pravilno popunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac O/1 za Mjeru 1.1 i za Mjeru 1.2. uz potpisane pripadajuće Izjave:
 2. Dokaz o prijavljenom prebivalištu za Podnositelja zahtjeva (obostrani sken važeće osobne iskaznice ili elektronski zapis o prebivalištu ili uvjerenje o prebivalištu …)
 3. Zadnji važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena sukladno Zakonu o gradnji ili koji je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena (ako je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan (odgovarajući pečat izvršnosti/pravomoćnosti ) :
  1. Akt za građenje (Građevinska dozvola, Rješenje o uvjetima građenja,Potvrda glavnog projekta,Rješenje za građenje,Građevna dozvola, Lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje,Građevna dozvola za jednostavne građevine,Rješenje o uvjetima uređenja prostora,Rješenje kojim se odobrava građenje…)
  2. • Akt za uporabu (Uporabna dozvola, Potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera,Uvjerenje za uporabu,Dozvola za uporabu…)
  3. • Akt za ozakonjenje legalizaciju (Rješenje o izvedenom stanju)
  4. • Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom (Uvjerenje katastarskog ureda, središnjeg ureda Državne geodetske uprave ili upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.) i sl.
 4. Dokaz o vlasništvu Podnositelja zahtjeva obiteljske kuće za koju traži potporu ( zemljišno-knjižni izvadak ili drugi valjani dokument, ne stariji od 30 dana)
 5. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova 
 6. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 7. Izjavu u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika o suglasnosti za ugradnju sustava na objekt
 8. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 9. Suglasnosti, posebni uvjeti građenja, odobrenja ako su sukladno Zakonu potrebni ili Izjava projektanta glavnog elektrotehničkog projekta-ovlaštenog inženjera elektrotehnike ovjerena njegovim potpisom i pečatom da isti nisu potrebni
 10. preslika/e računa
 11. certifikat/e proizvođača o karakteristikama proizvoda (certifikati fotonaponskog solarnog panela, s eventualno navedenim stupnjem korisnosti; za Mjeru 1.1. certifikati proizvođača dizalice topline za Mjeru 1.2.)
 12. preslika Zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova

Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu. Po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju uz obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na sljedeću adresu:

 • Puni naziv i adresa prijavitelja
 • SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
 • UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE
 • Prijava na Javni poziv – Projekt 1
 • Povjerenstvo za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025.
 • Vukovarska 1, 21 000 SPLIT

Ili osobno:

 • U PISARNICI (PROTOKOL) SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, prizemlje
 • Vukovarska 1, 21000 Split

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s 15. lipnja 2023. godine

Sve dodatne informacije i potrebne obrasce možete pronaći na web stranicama Splitsko-dalmatinske županije. 

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)HUPFAS_Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustavaHrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKonrad Adenauer Stiftung HrvatskaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena akcijaZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingegradnja.hrForum.hrgradimozadar.hrmonitor.hrposlovni.fmPress ClippingProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.