mlada obitelj
Izvor: nastya_gepp/Pixabay
STAMBENO ZBRINJAVANJE

SISAK - Odluka o stambenom zbrinjavanju mladih obitelji

Grad Sisak je objavio Odluku o stambenom zbrinjavanju mladih obitelji na području Siska. Tom Odlukom se predviđaju mjere u smislu povoljnijih uvjeta i subvencioniranja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji.

Ovom se Odlukom uređuju način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska u svrhu poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, a sve s ciljem unapređenja položaja i kvalitete života mladih obitelji.

Prijaviti se mogu:

  • hrvatski državljani koji nemaju napunjenu 41 godinu starosti do dana raspisivanja natječaja uz ove uvjete:
    • ponuditelj (i supružnik ili izvanbračni partner ili samohrani roditelj) i djeca nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan odnosno obiteljsku kuću, ako iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih pet godina prije podnošenja prijave na natječaj
    • ponuditelj (i supružnik ili izvanbračni partner ili samohrani roditelj) nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu.

Potrebna dokumentacija:

Ponuditelji trebaju u prijavi naznačiti puno ime i prezime, OIB i adresu, naznačiti nekretninu/e za koju/e se dostavlja ponuda te priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o prebivalištu ako imaju prebivalište u Gradu Sisku
  • dokaz o postojanju bračne zajednice, Izjava dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću ovjerena od strane javnog bilježnika kojom se dokazuje postojanje izvanbračne zajednice, odnosno dokaz od skrbništvu nad djetetom/djecom za samohrane roditelje
  • rodni list za svako dijete
  • izjavu ponuditelja pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kako ponuditelj niti njegovi članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu odnosno suvlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske, kojom se u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje
  • trudničku knjižicu

Navedene izjave, potvrde i dokumente ponuditelj će priložit ugovoru o pravu građenja u trenutku potpisivanja u originalu, odnosno ovjerene kod javnog bilježnika. Na javni poziv je dovoljno poslati preslike i neovjerene izjave.

Cijelu Odluku i Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću, kojeg možete popuniti i dostaviti na adresu elektroničke pošte mediji@sisak.hr zaključno do 6. prosinca 2021. godine, možete pronaći i preuzeti na web stranicama Grada Siska.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.