Slunj Rastoke
Izvor: Neoneo13 / Wikipedia
ZGRADOnačelnik.hr
STANOGRADNJA

Slunj raspisao javni poziv za kupnju POS stanova

Grad Slunj objavio je Javni poziv  za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Slunja radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Rok za podnošenje zahtjeva je do 9. kolovoza 2024. godine. 

Izgradnjom stanova po Programu poticane stanogradnje Grad Slunj želi svojim mještanima i ostalim građanima Hrvatske koji žele živjeti u Slunju, omogućiti stjecanje prve nekretnine po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, s ciljem zadržavanja mladih obitelji.

Pravo na kupnju stana imaju svi zainteresirani građani Hrvatske koji ispunjavaju propisane uvjete. Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Slunja koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Slunja.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 10. lipnja 2024. do 9. kolovoza 2024. godine, a tijekom tog perioda bit će održana prezentacija projekta od strane Agencije za promet nekretnina (APN), koja je nositelj  gradnje i prodavatelj stanova. O vremenu i mjestu održavanja prezentacije izvijestit će se na internetskim stranicama Grada Slunja (očekuje se početkom srpnja).

Cijeli javni poziv i pripadajuća dokumentacija može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Slunja, a moguće ih je preuzeti i neposredno u službenim prostorijama Grada Slunja, radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Popunjeni Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnim obrascima te se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom na adresu:

  • Grad Slunj
  • Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
  •  uz naznaku „Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Grad Slunj – NE OTVARAJ“

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti:

  • slanjem upita na e-adresu grad-slunj@ka.t-com.hr ili
  • telefonom na broj 047/674-709 radnim danom u uredovno radno vrijeme.

Sadržaj podržava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!