obnova fasade, skele
Izvor: pexels.com
OTVOREN JAVNI POZIV

Sufinancira se obnova fasada u staroj jezgri u Omišlju i Njivicama

Općina Omišalj objavila je Javni poziv za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2021. godinu

Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na onima koje ju imaju ali je oštećena ili dotrajala.

Općina Omišalj sufinancira obnovu fasada u staroj jezgri Omišlja i Njivica u vrijednosti do 50 posto opravdanih troškova ulaganja koji se odnose na nabavu materijala i opreme te troškove izvođenja radova obnove, ali najviše do 40.000 kuna. Osim toga, za opravdane troškove prihvatiti će se kumulativni trošak radova na uređenju fasade do 400 kuna po četvornome metru, odnosno Općina Omišalj će sufinancirati iznos do 200 kuna po četvornome metru (50 posto od pune cijene).

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe:

 1. Koje su vlasnici/suvlasnici objekta koji se nalazi u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice,
 2. Koje su državljani Republike Hrvatske,
 3. Koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev obvezno prilaže sljedeće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • Presliku osobne iskaznice (obostrano)
 • Fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasade
 • Zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili drugi odgovarajući dokaz)
 • Odobrenje za građenje, odnosno dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini, sukladno važećem Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (navedeno vrijedi za zgrade koje imaju više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu veću od 600 m²)
 • Ponudu odabranog izvoditelja i njegovu registraciju, koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti ovlašteni službenik Upravnog odjela kao opravdanu ili neopravdanu
 • Posebne uvjete zaštite za obnovu fasade Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske
 • Prikaz boje koja bi se koristila za obnovu fasade (iz kataloga ili slično)
 • Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj
 • Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava
 • Suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada ukoliko podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik
 • Privolu za obradu podataka

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, s naznakom 'Javni poziv – sufinanciranje obnove fasada'

Javni poziv je otvoren do 1. listopada 2021. godine, a svi obrasci, dokumentacija i ostali prilozi mogu se preuzeti na web stranici Općine Omišalj. Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 051 661 977 ili na e-mail adresu opcina@omisalj.hr