Turopolje, kuća
Izvor: http://www.gorica.hr/
TRADICIJSKA BAŠTINA

Sufinancira se obnova tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Grad Velika Gorica raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja. Poziv je otvoren do 12. travnja 2021.

Velika Gorica dodijelit će financijske potpore za obnovu tradicijskih objekata u maksimalnom iznosu do 50 posto od traženog iznosa navedenog u prijavnom obrascu, a najviše do 50.000 kuna. Troškovi unutarnjeg uređenja objekata koji služe isključivo za stanovanje su neprihvatljivi troškovi te se za njih neće odobravati financijske potpore.

Vlasnik, odnosno suvlasnik građevine prijavu za sufinanciranje radova podnosi pisanim putem, popunjavanjem Prijavnog obrasca koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ili na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorica.

Popunjeni Prijavni obrazac s priloženom odgovarajućom dokumentacijom podnosi se kao:

  • preporučena pošiljka putem pošte ili
  • osobno u Pisarnici Grada Velike Gorice

u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, na adresu:

  • Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, 10 409 Velika Gorica, uz naznaku : „PRIJAVA na Javni poziv za dodjelu potpore za obnovu tradicijske graditeljske baštine - ne otvaraj“

Prijavu za sufinanciranje radova ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine koji imaju evidentirana dugovanja prema Gradu Velika Gorica.

Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 12. travnja 2021.

Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo utvrdi da sadrže nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj predloženih radova, neće se uzeti u razmatranje.

Po završetku radova, a najkasnije do 30. studenog 2021., Korisnik sredstava je dužan podnijeti Izvješće o izvedenim radovima koje sadrži okončanu situaciju i/ili preslike računa iz koje je vidljivo da je ugovoreni projekt završen.

Ugovorena sredstva za sufinanciranje radova Grad će isplatiti Korisniku sredstava u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Izvješća o izvedenim radovima.

Dodatne informacije:

Sve ostale informacije mogu se dobiti u:

  • Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
  • broj telefona: 01/6269 917
  • E-mail: kultura@gorica.hr

Dokumentacija:

Dokumentacija koju Podnositelj prijave prilaže mora biti cjelovita, a što je potrebno priložiti možete vidjeti ovdje.

Pravilnik o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja možete vidjeti ovdje, a javni poziv i svu dokumentaciju ovdje.