Sveti Đurđ
Izvor: Sveti Đurđ
DEMOGRAFSKE MJERE

Sveti Đurđ sufinancira kupnju nove nekretnine, adaptaciju i uređenje postojeće

Krajem ožujka Općina Sveti Đurđ u Varaždinskoj županiji objavila je Javni poziv za sufinanciranje mladim obiteljima za ulaganje u novu nekretninu i/ili adaptaciju i uređenje postojećeg stambenog objekta.

Korisnici poticaja za sufinanciranje izgradnje novog stambenog objekta i adaptaciju i uređenje postojećeg stambenog objekta trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da nisu navršili 40 godina života
 • da imaju prebivalište na području Općine Sveti Đurđ

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, a uz dokumentaciju treba priložiti:

 • zahtjev
 • presliku osobne iskaznice podnositelja
 • presliku građevinske dozvole (ako je primjenjivo)
 • dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu
 • troškovnik (ako je primjenjivo)
 • ponudu
 • ovjerenu bjanko zadužnicu

Financijska pomoć u rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji ostvaruje se jednokratnom novčanom pomoći:

 • za financiranje i/ili subvencioniranje građevinskog materijala za izgradnju u iznosu do 10.000 kuna
 • za adaptaciju i uređenje do 7.500 kuna

Realizacija pomoći za sufinanciranje mladim obiteljima za ulaganje i/ili adaptaciju i uređenje postojećeg stambenog objekta vrši se na temelju Zaključka.

Sve ostale informacije vezane uz provođenje mjera sufinanciranje energetske obnove kuća mogu se dobiti na:

 • e-mail adresi: opcina-sveti-djurdj@vz.t-com.hr
 • tel.042/830-555

Cijeli Javni poziv se nalazi na stranicama Općine.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.