krovovi u Zelini
Izvor: zelina.hr
ZELINA BEZ AZBESTA

Sveti Ivan Zelina opet sufinancira zamjenu krovnog pokrova

Sveti Ivan Zelina raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja zamjene krovnog pokrova postojećih obiteljskih kuća i objekata u vlasništvu organizacija civilnog društva - vatrogasni domovi, lovački domovi i sl. Poziv je otvoren do 31. kolovoza 2022.

Na poziv se mogu prijaviti punoljetne fizička/pravna osoba s područja Grada Svetog Ivana Zeline koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • vlasnik/korisnik/odgovorna osoba postojeće obiteljske kuće/ doma koja se nalazi na području Grada Svetog Ivana Zeline
 • ima prebivalište na području Grada Svetog Ivana Zeline
 • postojeća obiteljska kuća / dom ima za pokrov azbest
 • ima dokaz da je ista postojeća u smislu Zakona o gradnji
 • nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi, prema Gradu Svetom Ivanu Zelini
 • ispunjava ostale uvjete propisane Odlukom

Prihvatljivi troškovi ulaganja su:

 • troškovi uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest
 • troškovi nabave i ugradnje novog, ekološki prihvatljivog krovnog pokrova u istoj kvadraturi

Iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu iznosi 144.700 kuna, a osiguran je u Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline.

Iznos sredstava koje pojedini korisnik može ostvariti je:

 • 100 kn/m² krovnog pokrova odnosno maksimalno do 15.000 kuna po postojećoj obiteljskoj kući
 • 150 kn/m² krovnog pokrova odnosno maksimalno do 25.000 kuna po postojećem domu

Podnositelj prijave na javni poziv može podnijeti najviše jednu prijavu u financijskoj godini.

Način i rok prijave

Prijava na Javni poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave ili osobnom dostavom na adresu :

 • Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina
  • uz naznaku: Prijava na ''Javni poziv za prijavu fizičkih/pravnih osoba za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova objekata na području Grada Svetog Ivan Zeline - „Zelina bez azbesta''.

Rok za dostavu Prijava počinje danom objave Javnog poziva na Internet stranicama Grada Svetog Ivana Zeline, a završava 31. kolovoza 2022. godine, odnosno objavom Grada Svetog Ivana Zeline o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

Rok za provedbu projekta i dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava je 31. prosinca 2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u:

 • Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, soba br. 41
 • na broj telefona: 01/2019-204; 01/2019-212

Svi ostali detalji oko ovog poziva, obrasci i dokumenti mogu se pronaći na stranicama Svetog Ivana Zeline.


Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.