uništena fasada
Izvor: Pixabay / bboellinger
Obnavljaju se fasade

Sveti Ivan Zelina subvencionira obnovu pročelja

Grad Sveti Ivan Zelina raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava radi subvencioniranja obnove pročelja građevina na području kulturno-povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2022.  Poziv je otvoren do 30. studenog 2022. odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Podnositelj prijave iz ovoj Javnog poziva je punoljetna fizička osoba s područja Grada Svetog Ivana Zeline koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • vlasnik/suvlasnik postojeće građevine koja se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline naselja Svetog Ivana Zeline
 • ima dokaz da je ista postojeća u smislu Zakona o gradnji
 • nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi, prema Gradu Svetom Ivanu Zelini
 • ispunjava ostale uvjete propisane Odlukom

Prihvatljivi troškovi ulaganja sukladno ovom pozivu su:

 • troškovi radova na ugradnji sustava toplinske izolacije pročelja, ukrasnih elemenata i profilacija na pročelju, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru sukladno projektnoj dokumentaciji
 • trošak izrade projektne dokumentacije obnove pročelja građevine.

Ukupan iznos osiguranih sredstava iznosi 120.000 kuna, a osiguran je u Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu.

Iznos subvencije koju pojedini korisnik može ostvariti je:

 • a) za radove 300 kn/m² obnovljenog uličnog pročelja, ali ne više od 50.000 kn po građevini
 • b) za izradu projektne dokumentacije obnove pročelja građevine maksimalno 10.000 kuna

Podnositelj prijave na javni poziv može podnijeti najviše jednu prijavu u financijskoj godini (po jednu iz točke a. i b).

Način, rok i mjesto podnošenja prijave

Prijava na Javni poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave ili osobnom dostavom na adresu:

 • Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina
  • uz naznaku: Prijava na 'Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2022. godini'

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva u 'Zelinskim novinama', službeno glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, a završava 30. studenog 2022. godine, odnosno objavom Grada Svetog Ivana Zeline o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

Kriterij za odabir prijave je:

 • datum i vrijeme podnesene prijave
 • pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (kulturno dobro zaštićeno posebnim Rješenjem)

Dodatne informacije mogu se dobiti:

 • u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, soba br. 41
 • na brojeve telefona: 01/2019-204, 01/2019-212.

Cijeli javni poziv i pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na internetskim stranicama Grada Sveti Ivan Zelina.

 

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.