Projekti i natječaji: Karlovačka županija

Država nudi u zakup poslovne prostore u 8 gradova

Država nudi u zakup poslovne prostore u 8 gradova

Državne nekretnine raspisale su javni natječaj za zakup 28 poslovnih prostora u Zagrebu, Karlovcu, Matuljima, Opatiji, Osijeku, Rijeci, Splitu i Varaždinu. Ugovor o zakupu sklapa se s najboljim ponuditeljem na vrijeme od 10 godina, a ponude se...Nastavi čitati
Općina u Karlovačkoj županiji financira izradu projekta za sunčane elektrane

Općina u Karlovačkoj županiji financira izradu projekta za sunčane elektrane

Općina Vojnić raspisala je javni poziv za iskaz interesa i podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje izrade glavnog elektrotehniĉkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju elektriĉne energije u kućanstvima za...Nastavi čitati
Gdje se u Hrvatskoj planiraju i grade POS stanovi

Gdje se u Hrvatskoj planiraju i grade POS stanovi

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih.Nastavi čitati
Država nudi u zakup povoljne poslovne prostore diljem Hrvatske

Država nudi u zakup povoljne poslovne prostore diljem Hrvatske

Raspisan je javni poziv za zakup 16 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske s rokom za predaju ponuda do 16. lipnja 2023. do 12h. U zakup se po natječaju 4/23 daju prostori u Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Bakru, Umagu, Karlovcu, Bjelovaru...Nastavi čitati
Program POS u Karlovcu - Završila prva od četiri faze

Program POS u Karlovcu - Završila prva od četiri faze

Za POS-ove stanove u Karlovcu zainteresirano je 138 građana. Toliko je, naime, zahtjeva stiglo na Javni poziv za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Karlovca.Nastavi čitati
Sufinancira se obnova objekata spomeničke baštine u Karlovcu

Sufinancira se obnova objekata spomeničke baštine u Karlovcu

Grad Karlovac je objavio Javni poziv za dodjelu sredstava spomeničke rente, odnosno, za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata koji imaju svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline na...Nastavi čitati
Javni poziv za kupnju POS stana u Karlovcu

Javni poziv za kupnju POS stana u Karlovcu

Grad Karlovac objavio je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) radi utvrđivanja Liste reda prvenstva i to na lokaciji Dubovac, ulica Herte Turze.Nastavi čitati