Rušenje kuće
Izvor: ferdinandovac.hr
BEZ RUŠEVINA

U Koprivničko-križevačkoj županiji neke općine sufinanciraju rušenje i uklanjanje objekata

Općina Ferdinandovac u Koprivničko-križevačkoj županiji raspisala je javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine. Poziv je otvoren do 5. prosinca 2022.

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2022. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 10.000 kuna.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2022. godinu za tu namjenu.

Kako bi dokazao ruševno stanje objekta, vlasnik/suvlasnik ruševnog objekta prije početka rušenja i uklanjanja istog dužan je ishoditi rješenje komunalnog redara Općine Ferdinandovac (komunalni redar).

Radovima rušenja i uklanjanja ruševnog objekta ne smije se utjecati na stabilnost okolnog i drugog zemljišta, odnosno na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za druge građevine niti ugroziti život i zdravlje osoba ili drugi javni interes.

Po završetku rušenja ruševnog objekta vlasnik/suvlasnik je dužan sav građevinski i drugi otpad nastao rušenjem ukloniti s nekretnine i zbrinuti na način propisan zakonom, a zemljište s kojeg je ruševni objekt uklonjen očistiti i poravnati.

Visina nastalih troškova rušenja i uklanjanja ruševnog objekta dokazuje se računom izvođača radova/usluge rušenja i uklanjanja objekta.

Kao prihvatljiv trošak priznaju se troškovi nastali rušenjem i uklanjanjem ruševnih objekta nastali od 1. siječnja 2022. godine uz ispunjenje ostalih uvjeta utvrđenih Odlukom i Javnim pozivom.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2022. godine.

Cijeli javni poziv i pripadajuću dokumentaciju potražite na web stranici Općine Ferdinandovac.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.