Općina Špišić Bukovica
Izvor: spisicbukovica.hr
DEMOGRAFSKE MJERE

U Virovitičko-podravskoj županiji neke općine rješavaju stambeno pitanje mladih

Općina Špišić Bukovica u Virovitičko-podravskoj županiji objavila je javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine. Poziv je otvoren do 15. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava

Predmet javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava na korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Špišić Bukovica u 2022. godini je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Špišić Bukovica. U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje slijedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  • 4.3. Financijska pomoć radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Špišić Bukovica u obliku darovanja građevinskog zemljišta poradi gradnje obiteljske kuće

Korisnici mjera iz javnog poziva su mlade obitelji. Mladom obitelji u smislu ovog Javnog poziva, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio više od 40 godina života u godini podnošenja zahtjeva za sufinanciranje te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka.

Korisnik mjere može se prijaviti za darovanje samo jedne nekretnine, i to: k.č.br. 142/2, k.č.br. 142/3, k.č.br. 142/4, k.č.br. 142/5, k.č.br. 142/6, k.č.br. 142/7, k.č.br. 142/8, k.č.br. 142/9, k.č.br. 142/10, k.č.br. 142/11. i k.č.br. 142/12, sve k.o. Vukosavljevica. Radi lakše snalaženje nekretnine su vidljive u prostoru na slici koju možete preuzeti na stranicama Općine.

Korisnik mjere i njegov bračni/izvanbračni drug moraju prijaviti prebivalište na adresi darovanog građevinskog zemljišta u roku 3 godine od zaključenja ugovora o sufinanciranju i zadržati ga na toj lokaciji bez prekida najmanje 10 godina (računajući od dana promjene prebivališta).

Ovaj Javni poziv traje do 15. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine.

Dodatna pojašnjenja dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica ili pozivom na broj: 033/716-495.

Cijeli javni poziv i pripadajući obrasci dostupni su na web stranicama Općine Špišić Bukovica.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.